Ein Pwyllgor Prosiectau Mawr

Rôl ein Pwyllgor Prosiectau Mawr yw adolygu a chraffu ar brosiectau mawr a gwneud argymhellion ynghylch y prosiectau mawr hynny. Mae’r pwyllgor yn gwneud y canlynol:

  • ystyried goblygiadau ymgymryd â phrosiectau a rhaglenni mawr
  • argymell cymeradwyo llyfr gwaith prosiectau mawr a chyfleoedd ar gyfer y dyfodol
  • argymell cymeradwyo trefn flaenoriaethu ar gyfer cyflawni prosiectau mawr
  • craffu ar y gwaith o gyflawni prosiectau mawr a sicrhau eu bod yn cyd-fynd â’r ffordd y mae TrC yn cyflawni amcanion corfforaethol a busnes fel y cytunwyd yn llythyr cylch gwaith Llywodraeth Cymru
  • cefnogi bwrdd TrC i wneud argymhellion ar gaffael i gefnogi amcanion TrC
  • monitro sut mae TrC yn gweithredu Strategaeth Drafnidiaeth Llywodraeth Cymru; ac yn
  • monitro a chraffu ar waith y swyddfa rheoli portffolio

 

Aelodau anweithredol

Vernon Everitt Profile

Vernon Everitt

Cadeirydd

Alun Bowen Profile

Alun Bowen

Dirprwy gadeirydd