Rydym yn gwybod beth mae bod ar amser yn ei olygu i chi, yma gallwch weld ein ffigurau prydlondeb am gyfnod diweddaraf y rheilffordd a lle y mae unrhyw funudau o oedi wedi’u priodoli.

 

Period 5 2021: 25 Gorffennaf - 21 Awst 2021

Mesur Perfformiad Cyhoeddus (PPM)

Yn dangos y canran o drenau a gyrhaeddodd eu gorsaf derfynol o fewn 4 munud 59 eiliad i’r amser a hysbysebwyd

  • O fewn PPM: 90.1%
  • Tu allan I PPM: 9.9%

 

Amser Cywir

Yn dangos y canran o drenau a gyrhaeddodd eu gorsaf derfynol o fewn 59 eiliad i’r amser a hysbysebwyd

  • O fewn yr amser cywir: 79.1%
  • Tu allan I'r amser cywir: 20.9%

 

Cyfran o Orsafoedd y Methwyd â Stopio Ynddynt (PSSM)

Yn dangos y canran o orsafoedd lle yr oedd llai na 5% o’r arosiadau a drefnwyd wedi’u methu

  • O fewn PSSM: 98.2%
  • Tu allan I PSSM: 1.8%

 

Munudau o Oedi

Yn dangos y canran o funudau o oedi y gellir eu priodoli i Trafnidiaeth Cymru, Network Rail a chwmnïau trên eraill

  • TrC: 44%
  • Amey: 4%
  • Network Rail: 47%
  • Chwmnïau trên erail: 5%