Submitted by Content Publisher on

 

Executive leadership team

James Price Profile

James Price

Prif Swyddog Gweithredol

 

Leyton Powell Profile

Leyton Powell

Cyfarwyddwr Diogelwch, Cynaliadwyedd a Risg

 

Geoff Ogden Profile

Geoff Ogden

Prif Swyddog Cynllunio Trafnidiaeth a Datblygu

 

Alexia Course Profile

Alexia Course

Prif Swyddog Masnachol

 

Marie Daly Profile

Marie Daly

Prif Swyddog Cwsmeriaid a Diwylliant

 

Dan Tipper Profile

Dan Tipper

Prif Swyddog Seilwaith

 

Jan Chaudry-Van Der Velde Profile

Jan Chaudry-Van Der Velde

Prif Swyddog Gweithrediadau

 

Heather Clash Profile

Heather Clash

Prif Swyddog Cyllid, Llywodraethiant a Gwasanaethau Corfforaethol

Lee Robinson Profile

Lee Robinson

Cyfarwyddwr Datblygu TrC ar gyfer y Canolbarth, y Gogledd a Chymru Wledig

 

Lewis Brencher Profile

Lewis Brencher

Cyfarwyddwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu