Y gyrchfan glan môr fwyaf yng Nghymru, mae Llandudno yn gweld bron i ddeg miliwn o ymwelwyr bob blwyddyn sy’n cadw Llandudno’n flaenllaw ar y map twristiaeth. Mae aneddiadau wedi bodoli ar y safle hwn ers Oes y Cerrig, a gyda’r pentir calchfaen, a elwir y Gogarth Mawr, ar ben draw’r traeth yn rhoi amddiffyniad naturiol rhag y moroedd garw, mae’n amlwg pam ei fod mor boblogaidd. Gyda nifer o atyniadau a gweithgareddau sy’n addas i deuluoedd, p’un ai ydych yn chwilio am wythnos neu ddwy o wyliau, rhywfaint o seibiant ac ymlacio tymor byr, neu os oes angen man cychwyn i grwydro Gogledd Cymru arnoch, mae Llandudno yn gyrchfan berffaith.

 

1. Mwynglawdd Copor y Gogarth

Yn dyddio o’r Oes Efydd, 4000 o flynyddoedd yn ôl, mae Mwyngloddiau Copor y Gogarth yn un o’r darganfyddiadau archeolegol diweddar pwysicaf. Gan ddangos i ni sut roedd pobl yn byw ac yn gweithio mwy na 2000 o flynyddoedd cyn i’r Rhufeiniaid oresgyn Prydain Fawr, credir mai’r mwyngloddiau hyn yw’r mwyaf a ddarganfuwyd erioed, ac amcangyfrifir bod tua 1,760 tunnell o gopr wedi’i gloddio o siafftiau o dan y Gogarth.

Gellir gweld y mwyngloddiau ar deithiau hunan-dywys, ac uwchben y ddaear gallwch wylio sut y mwyndoddwyd y mwyn copor i wahanu'r copor oddi wrth y graig, mynd o amgylch y mwynglawdd brig, a gweld sut roedd y mwynwyr a'u teuluoedd yn byw. Dyma gipolwg hynod ddiddorol ar fywydau cymdeithasol a gwaith ein cyndeidiau.

 

2. Pier Llandudno

Ffordd wych o dreulio prynhawn neu ddau, mae Pier Llandudno yn cynnig y profiad glan môr hanfodol. Yn ymestyn am 2,295 troedfedd, dyma’r pier hiraf yng Nghymru. Mae wedi derbyn statws rhestredig Gradd II, ac enillodd wobr fawreddog Pier y Flwyddyn yn 2005. Gyda golygfeydd godidog dros Fôr Iwerddon, a thros y tir ar draws arfordir prydferth Gogledd Cymru, mae'r pier yn gartref i amrywiaeth o weithgareddau ac atyniadau hwyliog. Mae siopau hynaws ac arcedau lliwgar, reidiau ffair a phobl dweud ffortiwn traddodiadol yn llenwi'r pier. Ond mae’n rhaid mai un o’r uchafbwyntiau yw’r olwyn Ferris anferth – a ddyluniwyd ac a weithgynhyrchwyd gan Lamborghini ar gost o £1 miliwn. Mae’r olwyn fawr fodern hon, a fedyddiwyd yn Llandudno Eye, yn 69 troedfedd (21 metr) o uchder, ac yn caniatáu golygfeydd pellgyrhaeddol gwych ar draws Gogledd Cymru gyfan. Fe ddowch o hyd i’r pier ychydig llai na milltir o orsaf reilffordd Llandudno.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Eunice (@eunicetyf)

 

3. Amgueddfa’r Ffrynt Cartref

Mae Amgueddfa’r Ffrynt Cartref yn Llandudno yn cynnig taith atgofus i Brydain y 1940au, gan ganiatáu i chi brofi ochr hapus a brawychus bywyd fel sifiliad yn yr Ail Ryfel Byd. Mae’r amgueddfa unigryw hon yn dod â’r golygfeydd, y synau a’r arogleuon yn fyw, gan eich trochi yn y 6 blynedd a fowldiodd y wlad a’i phobl.

Mygydau nwy, dogni, Cloddio am Fuddugoliaeth a chadw'r fflam i losgi - mae'r rhain i gyd o fewn cof i lawer o bobl, ac yn cynnig ymdeimlad o hiraeth a chyfle i hel atgofion.

 

4. Canolfan Chwaraeon Eira Llandudno

Mae eirafyrddio a sgïo ar gael yng Nghanolfan Chwaraeon Eira Llandudno. Mae yna hefyd sno-tube chwyddadwy a rhediad Cresta 750m, y trac sled hiraf yng Nghymru. I'r rhai sy'n ffafrio gweithgaredd llai heriol yna beth am roi cynnig ar y minigolff Alpine Adventure. Mae'n cynnwys naw twll gyda thema Alpaidd.

  • Llethr sgïo a byrddio artiffisial trwy gydol y flwyddyn
  • Diwrnod cyffrous i'ch plant ei gofio
  • Hwyl i'r teulu cyfan

 

5. Llwybr Arfordir Cymru

Yn croesi Traeth y Gorllewin a’r Gogarth, Ardal Cadwraeth Arbennig a Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, mae adran Llandudno o Lwybr Arfordir Cymru yn boblogaidd gyda cherddwyr. Er y gallai ei hyd cyfan o 870 milltir o amgylch arfordir Cymru ymddangos ychydig yn frawychus, gall y llwybr gael ei dorri i lawr yn ddarnau hylaw. Mae’r rhan sy’n dilyn arfordir Gogledd Cymru yn mynd â cherddwyr drwy Lanfairfechan a Llandrillo-yn-Rhos, gan ganiatáu digon o gyfleoedd i aros, cael seibiant a mwynhau hufen iâ neu dri.

Mae ymwelwyr yn dychwelyd i Landudno flwyddyn ar ôl blwyddyn ac nid yw’n syndod gyda chymaint o atyniadau gwych i’w mwynhau, yn ogystal â’r traethau bendigedig, gweithgareddau dŵr a phobl leol gyfeillgar.