Mae tref glan môr y Rhyl yn gorwedd ar arfordir gogleddol Cymru, ger aber afon hardd Clwyd. Yn boblogaidd gyda phobl ar eu gwyliau, mae traeth tywodlyd euraidd y Rhyl yn ymestyn dros 6 milltir (9 km). Gyda chysylltiadau trafnidiaeth hawdd ar y trên, mae gan y Rhyl ddigonedd o atyniadau a gweithgareddau i ymwelwyr eu mwynhau, a gall hefyd fod yn ganolfan dda i archwilio tref gyfagos Prestatyn.

 

1. Traeth y Rhyl

Mae'r darn godidog hwn o draeth yn fendigedig, a gyda'r llanw'n cilio fwy na hanner milltir ar beth llanw isel, mae'n well fyth. Mae'r promenâd eang, gyda dewis o arcedau a chaffis lliwgar, yn arwain at y cyrsiau golff gwyllt, ac mae'r ffefryn traddodiadol, reidiau mulod, ar gael yn aml. Yn berffaith i deuluoedd, mae ymweliad â thraeth y Rhyl yn gwneud diwrnod allan gwych.

  • Lleoliad: Llai na 10 munud ar droed o Orsaf y Rhyl
  • Hwyl i'r teulu cyfan
  • Mwynhewch daith gerdded ar hyd y promenâd

Rhyl beach

 

2. Llyn Morol

Ar aber Afon Clwyd, llyn dŵr hallt mawr o waith dyn yw’r Llyn Morol, yr unig enghraifft yng Nghymru, ac mae’n cael ei fwydo gan yr aber cyfagos.

Mae’r Llyn Morol yn hafan i fywyd gwyllt ac yn denu ymwelwyr sydd eisiau profi byd natur ar ei orau. Mae’r llwybr o amgylch perimedr y llyn yn addas ar gyfer cadeiriau olwyn ac yn gorwedd ar Lwybr 5 y Rhwydwaith Cenedlaethol ar gyfer beicwyr. Mae yna sawl man chwarae, sy'n ddelfrydol ar gyfer picnic gyda'r plant, ac mae Clwb Sgïo Dŵr Ocean Beach yn darparu cyfleoedd ar gyfer tonfyrddio a sgïo dŵr.

  • Lleoliad: Dim ond 15 munud ar droed o Orsaf y Rhyl
  • Yr unig lyn dŵr hallt o waith dyn yng Nghymru
  • Man perffaith ar gyfer picnic
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rachel Myles (@rachel_myles)

 

3. Rheilffordd Fach y Rhyl

Gyda llwybr o amgylch terfyn allanol y Llyn Morol, mae Rheilffordd Fach y Rhyl yn berl sydd wedi’i chadw mewn cyflwr gwych. Y rheilffordd fach hynaf ym Mhrydain, mae'r injans yn rhedeg ar drac 15 medr ac wedi gwneud ers iddi agor ym 1911. Gyda gorsaf newydd, well wedi'i hagor yn 2007, amgueddfa ryngweithiol, siop goffi yn gwerthu cacennau cartref blasus a melysion, a siop anrhegion boblogaidd, mae’n atyniad sy’n rhaid ymweld ag ef, boed yn selogion stêm neu fel arall.

Rhyl Miniature Railway

 

4. SeaQuarium y Rhyl

Wedi'i gynllunio ar batrwm amrywiaeth o gynefinoedd morol, mae SeaQuarium y Rhyl yn addysgiadol ac yn llawer o hwyl. Mae’n rhoi’r cyfle i ddod yn agos iawn at rai o bysgod mwyaf peryglus y byd, gan gynnwys piranhas sy’n bwyta cnawd, y chwyddbysgod marwol a physgodyn y cerrig sydd bron yn amhosibl ei weld. Mae’r acwariwm hefyd yn gartref i grŵp o forloi a morlewod chwilfrydig hyfryd.

Gallwch gerdded yn llythrennol o dan y tonnau yn system dwnnel arloesol SeaQuarium, a chael profiad o fod ymhlith y bywyd morol, fel morgathod, siarcod a slefrod cylchog hardd ond marwol. Os ydych chi'n teimlo'n ddewr anelwch am y gylchfa gyfnosi i ddod yn agos at fwystfilod mwyaf brawychus byd natur - pryfed cop anferth, llygod mawr iasol, a nadroedd llithrig, a gallwch hyd yn oed fabwysiadu anifail fel ffrind - o siarcod i forfeirch, i helpu i warchod bywyd gwyllt yn ei amgylchedd naturiol.

 

5. Theatr y Pafiliwn

Wedi’i lleoli ar lan y dŵr, mae Theatr y Pafiliwn arobryn y Rhyl yn cynnig rhaglen orlawn o berfformiadau gydol y flwyddyn - o gomedi i opera, o gerddoriaeth fyw i ddramâu clasurol. Fodd bynnag, gyda’r gred y dylai’r celfyddydau fod ar gael i bawb, mae’r theatr hefyd yn arddangos llawer o gynyrchiadau lleol ac ysgol.

Mae'r bwyty a'r bar ar y llawr cyntaf yn darparu prydau blasus cyn neu ar ôl y perfformiad, byrbrydau egwyl neu ddiod ymlaciol i'w fwynhau gyda ffrindiau. Y diwedd perffaith i'ch arhosiad yn y Rhyl.