Mae tref glan môr Prestatyn wedi bod yn gyrchfan wyliau boblogaidd ers blynyddoedd lawer, ac mae pobl yn dal i heidio i’r bedair milltir ogoneddus o draethau tywodlyd meddal yn eu miloedd. Wrth ddal y trên, byddwch yn cyrraedd wedi ymlacio, gan wneud Prestatyn yn berffaith ar gyfer gwyliau teuluol neu wyliau byr dros y penwythnos, a gyda chymaint o atyniadau ar gael, mae’n debyg y byddwch am aros yn hwy.

 

1. Traethau Prestatyn

Mae gan Brestatyn nifer o draethau gwych o fewn cyrraedd hawdd i'r dref, gan gynnwys Traethau Canolog a Barkby sydd wedi ennill gwobrau. Yn llydan ac yn graddol ddisgyn tua’r môr, mae’r pedair milltir hael o dywod yn cael ei dorri gan grwynau creigiog, cartref i lygaid maharen, crancod ac anemonïau. Yn aml gellir gweld selogion chwaraeon dŵr, syrffwyr gwynt a syrffwyr barcud allan yn mwynhau’r tonnau, ac mae’r traethau wedi’u ffinio gan ehangder ysgubol y promenâd, sy’n ffurfio rhan o Lwybr Arfordir Gogledd Cymru, sy’n cynnwys y Rhyl a Llandudno. Mae’r twyni tywod cyfagos wedi’u henwi’n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SSSI) oherwydd eu llyffantod y twyni, madfallod y tywod a chytrefi o fôr-wenoliaid.

Prestatyn Beach

 

2. Canolfan Nova

Yn cael ei adnabod yn flaenorol fel Traeth Lido, mae Canolfan Nova yn darparu ystod o weithgareddau i'r teulu cyfan yn eu safle modern. Mae'r gampfa'n cynnwys 60 o orsafoedd technogym ac mae mynediad hefyd at hyfforddwyr, nofio ac amrywiaeth eang o ddosbarthiadau. Tra bydd plant wrth eu bodd yn sblasio yn y pwll sblasio, mae'r bwyty ar y safle yn lle gwych i ymlacio ar ôl sesiwn cyn mynd i'r traeth.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Helen MacGillivary (@hmacg)

 

3. Llwybr Clawdd Offa

Cerddwch yn olion traed brenhinol hynafol trwy ddilyn rhan o Lwybr Clawdd Offa. Cafodd y llwybr cerdded cenedlaethol 177 milltir hwn ei enwi ar ôl y Brenin Offa, y Brenin Mersaidd a oedd yn gyfrifol am glawdd a godwyd rhwng Cymru a Lloegr yn yr 8fed ganrif. Dilynwch y llwybr ar draws Bryn Prestatyn cyn disgyn i'r dref ei hun.