Bydd gwasanaeth arlwyo ar fwrdd y trên yn dychwelyd cyn hir

Rydym yn gweithio'n galed tu ôl i'r llen i gynllunio ac adfer ein gwasanaeth arlwyo

 

Ar hyn o bryd, mae gwasanaeth arlwyo ar gael ar ein gwasanaeth dosbarth cyntaf rhwng Caergybi a Chaerdydd Canolog yn unig

  • Mae gwasanaeth bwffe cyfyngedig ar gyfer gwasanaethau dosbarth cyntaf a safonol
  • Dim gwasanaeth i'ch sedd
  • Ar gael ar ein gwasanaeth 05:34 Caergybi i Gaerdydd Canolog ac ein gwasanaeth 17:12 Caerdydd Canolog i Gaergybi