Ceiswich gerdded neu feicio pryd bynnag y gallwch chi

Helpwch ni i gadw Cymru'n Ddiogel trwy gerdded neu feicio teithiau byrrach

Mae diogelwch a lles ein cwsmeriaid a'n staff yn parhau i fod yn brif flaenoriaeth i ni.

 

Mynd â beic ar drên

Defnyddiwch y storfa feiciau yn ein gorsafoedd neu'n agos atynt lle mae ar gael ac osgoi mynd â'ch beic ar y trên. 

Gallwch ddarganfod mwy am storio beiciau yn ein gorsafoedd yma

Gallwch ddod â'ch beic ar y trên os ydych:

  • ei angen i deithio i'r gwaith
  • yn gallu ei blygu i arbed lle 

 

Darganfyddwch fwy am gerdded a beicio yn lleol

Dewch o hyd i llwybrau cerdded a beicio pwrpasol lle rydych chi'n byw.

Efallai y bydd eich cyngor lleol hefyd yn trefnu cyfleusterau dros dro er mwyn ei gwneud hi'n haws i gerdded a beicio. Gallwch wirio beth sy'n digwydd lle rydych chi'n byw yma.

 

Y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol

Mae'r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol yn rhwydwaith ledled y DU o lwybrau a llwybrau wedi'u cofnodi ar gyfer cerdded a beicio.

 

Cynlluniau beicio cyhoeddus

Gallwch logi beic o gynllun beicio cyhoeddus, fel Nextbike.  Ar hyn o bryd dim ond mewn rhai rhannau o Gymru y maen nhw ar gael. Darganfyddwch fwy am ddefnyddio Nextbike yn ddiogel.