Submitted by admin on Wed, 22/07/2020 - 10:21

Station message

From 13 November 2022, the car parking provider at this station is changing from NCP to APCOA.  If you use the car park at this station, to find out how this affects you and what action you need to take, please visit www.apcoa.co.uk/tfwr/

Cyfleusterau gorsaf

Toiledau
Ie
Parcio
Ie
ATM
Na
Swyddfa docynnau
Ie
Wifi
Na
Peiriant tocynnau
Ie
Mynediad di-gam
Ie
Siopau
Ie

Ymddiheuriadau nad yw’r holl wybodaeth ar y tudalennau hyn ar gael yn Gymraeg.  Rydym yn gweithio’n galed i leihau faint o destun Saesneg sydd ynddynt.

Gwybodaeth awtomatig gan www.NationalRailEnquiries.co.uk yw hwn (yn agor mewn ffenestr newydd), all gynnwys elfennau sydd ond ar gael yn Saesneg.

 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Ychwanegiad Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Sylwadau Cerdyn Clyfar
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
  • Lolfa Dosbarth Cyntaf
  • Ardal gyda Seddi
  • Trolïau
  • Bwffe yn yr Orsaf
  • Toiledau
  • Ystafell Newid Babanod
  • Cawodydd
  • Ffonau
  • Wi Fi
  • Ciosg Gwe
  • Blwch Post
  • Gwybodaeth i Dwristiaid
  • Peiriant ATM
  • Cyfnewidfa Arian
  • Siopau
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Ffonau Cyhoeddus Hygyrch
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Cadeiriau Olwyn Ar Gael
  • Assisted Travel
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Safle Tacsis
  • Teithio Ymlaen
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Agorwyd yr orsaf yn wreiddiol yn 1850, ond nid oes dim yn weddill bellach o hen adeilad pren gorsaf Abertawe. Dros y blynyddoedd, mae gwaith adnewyddu, ailadeiladu sylweddol yn 1880, ac estyniadau i blatfformau yn y 1920au, wedi arwain at yr adeilad trawiadol, pedwar platfform, sydd yno heddiw.

Mae’r dyluniad cyfoes yn cynnwys waliau gwydr trawiadol, sy’n llenwi’r lle â golau, gan greu naws lachar ac agored. Uwchben y brif fynedfa, mae’r geiriau ‘Ambition is critical’, sy’n rhan o gystadleuaeth farddoniaeth o 1990. Roedd y bardd, David Hughes, yn ymateb i lysenw llwm y dref - Mynwent Uchelgais. Mewn tri gair, mae wedi llwyddo i bortreadu Abertawe fodern fel canolfan ar gyfer diwylliant, cynhyrchu ac, ie, uchelgais

Os ydych chi’n hoff o ymweld â safleoedd anhygoel, efallai yr hoffech edrych ar y canllaw cynhwysfawr hwn ar bethau i’w gwneud yn Abertawe ar gyfer eich gwyliau nesaf.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o Orsaf Abertawe i ganol dinas Abertawe?

  • Mae’r daith gerdded fer o Orsaf Abertawe yn cymryd tua thri munud, ac mae’n mynd â chi heibio Castell Abertawe.
 • Pa gyfleusterau parcio sydd ar gael yng ngorsaf Abertawe?

  • Mae 41 lle parcio ym maes parcio Mariner’s Road.
 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng ngorsaf Abertawe?

  • Ar Blatfform 1, mae yna 35 o gyfleusterau storio beiciau, gyda theledu cylch cyfyng yn eu gwylio.
 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng ngorsaf Abertawe?

  • Toiledau - gan gynnwys cyfleusterau newid babanod
  • Bwffe yn yr orsaf
  • Siopau
  • Ffonau arian parod a chardiau
  • Peiriant codi arian
  • Mynediad i bobl anabl - does dim grisiau yn yr orsaf, ac mae rampiau, cadeiriau olwyn a dolenni sain ar gael
 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o orsaf drenau Abertawe?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti