Submitted by admin on

Station facilities

 • Parcio
 • Siopau
 • Mynediad di-gam
 • Peiriant tocynnau
 • Swyddfa docynnau
 • Toiledau

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Ychwanegiad Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Sylwadau Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
  • Ardal gyda Seddi
  • Trolïau
  • Bwffe yn yr Orsaf
  • Toiledau
  • Ystafell Newid Babanod
  • Ffonau
  • Wi Fi
  • Gwybodaeth i Dwristiaid
  • Peiriant ATM
  • Siopau
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Ffonau Cyhoeddus Hygyrch
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Cadeiriau Olwyn Ar Gael
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Safle Tacsis
  • Teithio Ymlaen
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Agorwyd yr orsaf yn wreiddiol yn 1850, ond nid oes dim yn weddill bellach o hen adeilad pren gorsaf Abertawe. Dros y blynyddoedd, mae gwaith adnewyddu, ailadeiladu sylweddol yn 1880, ac estyniadau i blatfformau yn y 1920au, wedi arwain at yr adeilad trawiadol, pedwar platfform, sydd yno heddiw.

Mae’r dyluniad cyfoes yn cynnwys waliau gwydr trawiadol, sy’n llenwi’r lle â golau, gan greu naws lachar ac agored. Uwchben y brif fynedfa, mae’r geiriau ‘Ambition is critical’, sy’n rhan o gystadleuaeth farddoniaeth o 1990. Roedd y bardd, David Hughes, yn ymateb i lysenw llwm y dref - Mynwent Uchelgais. Mewn tri gair, mae wedi llwyddo i bortreadu Abertawe fodern fel canolfan ar gyfer diwylliant, cynhyrchu ac, ie, uchelgais

Os ydych chi’n hoff o ymweld â safleoedd anhygoel, efallai yr hoffech edrych ar y canllaw cynhwysfawr hwn ar bethau i’w gwneud yn Abertawe ar gyfer eich gwyliau nesaf.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o Orsaf Abertawe i ganol dinas Abertawe?

  • Mae’r daith gerdded fer o Orsaf Abertawe yn cymryd tua thri munud, ac mae’n mynd â chi heibio Castell Abertawe.
 • Pa gyfleusterau parcio sydd ar gael yng ngorsaf Abertawe?

  • Mae 41 lle parcio ym maes parcio Mariner’s Road.
 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng ngorsaf Abertawe?

  • Ar Blatfform 1, mae yna 35 o gyfleusterau storio beiciau, gyda theledu cylch cyfyng yn eu gwylio.
 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng ngorsaf Abertawe?

  • Toiledau - gan gynnwys cyfleusterau newid babanod
  • Bwffe yn yr orsaf
  • Siopau
  • Ffonau arian parod a chardiau
  • Peiriant codi arian
  • Mynediad i bobl anabl - does dim grisiau yn yr orsaf, ac mae rampiau, cadeiriau olwyn a dolenni sain ar gael
 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o orsaf drenau Abertawe?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti