Arolwg Teithio Cenedlaethol Cymru

Mae Trafnidiaeth Cymru yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i ddatblygu Arolwg Teithio Cenedlaethol Cymru.

Bydd yr arolwg yn casglu data ar agweddau ac ymddygiad teithio gan bobl sy'n byw yng Nghymru. Bydd yn cynnwys holiadur arolwg a dyddiadur teithio. Bydd yr Arolwg Teithio Cenedlaethol yn cynrychioli pobl Cymru ac yn hygyrch iddynt ac yn cael ei gyflwyno'n ddwyieithog yn Gymraeg a Saesneg.

Bydd y data a gesglir yn ein galluogi i olrhain y cynnydd tuag at dargedau a nodir yn Llwybr Newydd: Strategaeth Drafnidiaeth Cymru a Cymru Sero Net. Bydd yn llywio'r broses o wneud penderfyniadau ac yn gwella'r sylfaen tystiolaeth trafnidiaeth yng Nghymru, gan ein galluogi i ddeall anghenion ein defnyddwyr yn well.

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi cyflogi’r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Ymchwil Gymdeithasol (NatCen) i ddarparu cymorth gyda dylunio a datblygu arolygon. Cynhelir dau arolwg peilot yn ystod Gwanwyn a Haf 2024, gyda chasglu data llawn yn dechrau ar ddiwedd y flwyddyn.

Os hoffech ddysgu mwy am Arolwg Teithio Cenedlaethol Cymru, e-bostiwch arolwgteithio@trc.cymru.