Metro De Cymru: Blaenoriaethau sy'n dod i'r amlwg a phrosiectau tymor hwy

Rydym yn gweithio ar y cyd i ddatblygu ystod o brosiectau Metro ledled De Cymru.    

Mae'r mapiau isod yn rhoi trosolwg o'r gwaith datblygu y mae TrC yn ei wneud i symud ymlaen ag ystod eang o raglenni yn ogystal ag amlinellu ein cyfeiriad yn y dyfodol.    

 

Prif Linell De Cymru: Blaenoriaethau sy'n dod i'r amlwg a phrosiectau tymor hwy