Prynwch docynnau trên o Henffordd i Gaergybi gyda ni heddiw. Prynwch ar ein gwefan neu ap i ddod o hyd i’n tocynnau rhataf heb ffioedd archebu.

 

Faint o amser mae’r trên o Henffordd i Gaergybi yn ei gymryd?

Mae’n cymryd tua 3 awr a hanner i wneud y daith 118 milltir o Henffordd i Gaergybi ar y trên.

Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Pam teithio o Henffordd i Gaergybi ar y trên?

Mae gan Gaergybi lawer i’w gynnig gan gynnwys gweithgareddau arfordirol i’r teulu cyfan. Dewch o hyd i restr wych o bethau i’w gwneud yng Nghaergybi, gan gynnwys yr Amgueddfa Forwrol, including the Maritime Museum, Tai Crynion a mwy. Mae teithio i Gaergybi hefyd yn rhoi mynediad i chi at y fferi  i Iwerddon, gyda’r orsaf drenau a’r porthladd fferi yn yr un adeilad, gan gadw cysylltiad da â’r tir mawr.

 

  • Pam mynd ar y trên o Henffordd i Gaergybi?
    • Ydych chi’n casáu traffig, gyrru mewn tywydd diflas, chwilio am le i barcio a chyrraedd llefydd dan straen? Yna, rhowch gynnig ar deithio ar y trên o Henffordd i Gaergybi, byddwch chi’n lleihau allyriadau carbon, a hefyd yn arbed arian ac yn cael mwy o amser i chi eich hun.

  • Beth yw’r dewisiadau hygyrchedd ar gyfer trenau TrC?
    • Rydym ni’n credu bod teithio ar y trên i bawb ac y dylai fod yn gynhwysol. Os oes gennych chi nam ar eich golwg, os oes gennych chi blant bach mewn cadair wthio neu os oes gennych chi anabledd sy'n golygu bod angen cymorth arnoch chi pan fyddwch yn teithio. Gallwn ni eich helpu ym mha bynnag ffordd sydd ei hangen arnoch chi.

  • Alla’ i fynd â’m ci ar y trên i Gaergybi?

 

Trenau o Henffordd

Henffordd i orsaf Caerdydd Canolog

Henffordd i Fanceinion

Henffordd i Birmingham

 

Trenau i Gaergybi

Caer i Gaergybi

Bangor i Gaergybi

Llundain Euston i Gaergybi