Bangor yw dinas hynaf Cymru, ceir yno hanes cyfoethog a mannau gwyrdd godidog ochr yn ochr â thref fodern. Yn teithio o Fanceinion i Fangor? Mae ein gwasanaeth trên yn eich galluogi i gyrraedd gan deimlo’n ffres, yn hamddenol ac yn barod am antur.

 

Faint o amser mae’r trên o Fanceinion i Fangor yn ei gymryd?

Mae’n cymryd tua 2 awr ac 16 munud ond gall gymryd mwy o amser yn dibynnu ar y newidiadau. Mae mynd ar y trên yn eich galluogi i ymlacio a threulio amser gyda’ch anwyliaid os ydych chi’n mynd am benwythnos i fwynhau byd natur a hanes, neu i wneud ychydig o waith os ydych chi’n mynd ar daith fusnes.

Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Pa docynnau sydd ar gael?

Llwythwch i lawr ein ap symudol hawdd ei ddefnyddio i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein cynigion arbennig, gan gynnwys ein tocynnau Advance neu Adegau tawel. Gallwch hefyd ddefnyddio eich cerdyn rheilffordd i gael gostyngiadau. Mae’r gostyngiadau hyn yn gadael digon o arian yn eich waled ichi fwynhau eich diwrnod. Os ydych chi’n brin o amser, gallwch brynu eich tocynnau yng ngorsaf Manceinion Piccadilly.

 

A oes llwybrau uniongyrchol i’w cael?

Oes, mae rhai llwybrau uniongyrchol i’w cael o Fanceinion i Fangor. Gallwch weld yn hawdd ar-lein neu ar ein ap symudol.

 

Trenau eraill o Fanceinion Piccadilly

Manceinion i orsaf Caerdydd Canolog

Trenau o Fanceinion i Gaer

Manceinion i Landudno

 

Trenau eraill i Fangor (Gwynedd)

Gorsaf Caerdydd Canolog i Fangor

Caer i Fangor

Caergybi i Fangor