Neidiwch ar drên uniongyrchol o’r Fenni i Gasnewydd, a gallwch fod yn mwynhau'r atyniadau mewn cyn lleied â hanner awr.

Archebwch eich tocynnau o’r Fenni i Gasnewydd mewn un tap gan ddefnyddio ein ap y gellir ei lwytho i lawr, gallwch chi gael gwybod am ein bargeinion diweddaraf a chadw mewn cysylltiad â’n Wi-Fi am ddim.

Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Faint o amser mae’r trên o’r Fenni i Gasnewydd yn ei gymryd?

Gall trenau o’r Fenni i Gasnewydd gymryd cyn lleied â thri deg munud, sy’n ddelfrydol ar gyfer taith undydd.

 

Pam teithio o’r Fenni i Gasnewydd ar y trên?

Mae teithio o’r Fenni i Gasnewydd yn cynnig amrywiaeth o bethau i’r teulu cyfan eu gwneud. Mae Casnewydd yn adnabyddus am ei rhan allweddol yn y Chwyldro Diwydiannol yn ystod y 19eg ganrif, ac mae bellach yn gartref i gymuned amlddiwylliannol amrywiol. Gyda hanes cyfoethog a llawer iawn o atyniadau diwylliannol, mae digon o weithgareddau addas i deuluoedd ledled y ddinas.

Mae pawb yn haeddu seibiant, ac mae Casnewydd yn lle gwych i ymlacio. Dewch o hyd i restr lawn o bethau i’w gwneud yng Nghasnewydd a dod o hyd i rywbeth i’r teulu cyfan.

Cynlluniwch eich taith ymlaen llaw i gael gostyngiad sy’n arbed arian, neu rhowch gynnig ar ein tocynnau Multiflex am ddewis mwy hyblyg. Beth am wahodd eich ffrindiau a'ch teulu hefyd? Gall gostyngiadau i grwpiau olygu mwy o arian yn eich poced ar gyfer eich taith i Gasnewydd. Trefnwch eich taith ac archebwch eich tocynnau yn awr.