Gan fod Casnewydd yn agos i’r arfordir, ac i afon Wysg, mae wedi bod yn bwysig fel porthladd drwy gydol hanes Cymru. Cafodd Casnewydd ei datblygu o anheddiad Normanaidd, a oedd ei hun wedi’i adeiladu ar safle caer Rufeinig. Mae hi'n dal yn dref lewyrchus sydd â digon i'w weld ac i'w wneud. Yn mynd i Gasnewydd ar gyfer busnes neu ddiwrnod allan i’r teulu? Mae mynd ar y trên gyda ni yn eich galluogi i gyrraedd gan deimlo wedi ymlacio ac yn barod i grwydro.

Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Faint o amser mae’r trên o Henffordd i Gasnewydd yn ei gymryd?

Mae’r trên o Henffordd i Gasnewydd yn cymryd tua 55 munud, gyda gwasanaethau’n rhedeg yn gyson drwy gydol y dydd. Beth am fanteisio ar ein cynigion arbennig ar docynnau? Mae’r rhain yn cynnwys ein dewisiadau Club50, disgowntiau grŵp neu Cyfnodau tawel. Pan fyddwch chi’n teithio o Henffordd i Gasnewydd ar y trên, gallwch eistedd yn ôl, gwneud eich hun yn gyfforddus a defnyddio ein Wi-Fi am ddim tra bod y milltiroedd yn hedfan heibio.

 

Tocynnau Henffordd i Gasnewydd

Gallwch brynu tocynnau, gan gynnwys tocynnau tymor o Henffordd i Gasnewydd ar-lein neu ar ein ap, ymlaen llaw heb ddim ffioedd archebu. Gallwch hefyd brynu tocynnau yng Ngorsaf Casnewydd. Mae cymaint o bethau i’w gwneud yng Nghasnewydd, p’un ai a ydych chi’n mynd yno am benwythnos neu ddim ond am y diwrnod.

 

Ewch draw i weld adfeilion Castell Casnewydd. Mae'r castell hwn sy’n dyddio’n ôl i’r 14eg ganrif wedi gweld llawer o frwydro dros y blynyddoedd. Cipiwyd y castell gan Harri VIII yn yr 1500au. Ac yna, gan fyddin Oliver Cromwell yn y Rhyfel Cartref. Cyn hynny, cafodd ei ysbeilio yn y rhyfel hir dros annibyniaeth i Gymru. Mae pob cyfnod wedi gadael ei ôl.

Ond os ydych chi eisiau blasu mwy o hanes, ewch i Fryngaer Coed Llanmelin, sy’n safle Treftadaeth Gymreig arall gan Cadw. Roedd yn fryngaer fawr yn Oes yr Haearn a allai fod wedi bod yn ganolfan lwythol i'r Silwriaid, llwyth rhyfelwyr pwerus ym Mhrydain hynafol, a gafodd ei Rufeinio yn ddiweddarach, gyda'r fryngaer yn cael ei gadael.

I'r rhai sy'n chwilio am wefr llawn adrenalin, anelwch am y Bont Gludo. Mae'r golygfeydd panoramig o 250 troedfedd o uchder yn gwbl syfrdanol. Adeiladwyd yr adeilad rhestredig Gradd I hwn ar ddechrau’r 1900au i gludo nwyddau ar draws Afon Wysg, heb ymyrryd â thraffig yr afon, ac mae'n un o'r ychydig bontydd cludo sydd ar ôl yn unrhyw le yn y byd.

Mae yna ddigonedd o ddewis i’r rhai ohonoch sy’n hoffi siopa, gydag enwau enwog ar y stryd fawr. Fe welwch hefyd siopau bwtîc llai sy’n gwerthu darnau artisan unigryw, fel gemwaith arian wedi’u gwneud â llaw, a chrefftau Cymreig traddodiadol.

Mae archebu diwrnod allan yng Nghasnewydd yn syml gyda’n ap symudol hawdd ei ddefnyddio. Mae’n ffordd wych o brynu tocynnau, cael diweddariadau byw ar deithiau a gweld pa mor brysur mae eich trên yn debygol o fod.