James price

Dechreuodd James fel Prif Weithredwr Trafnidiaeth Cymru ym mis Ionawr 2018 wedi dwy flynedd fel Cadeirydd Trafnidiaeth Cymru yn ystod ei gyfnod sefydlu. 
 
Bu’n Ddirprwy Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru cyn hynny, ac yn swyddog cyfrifyddu ychwanegol ar gyfer Grŵp yr Economi, Trafnidiaeth, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol, gan arwain tîm o ryw 2,500 o weision sifil tan ddiwedd 2017.  
 
Dechreuodd James ei yrfa ym myd contractio peirianneg sifil cyn ymuno â’r gwasanaeth sifil. 

Mae wedi’i hyfforddi fel economegydd, ac mae ganddo gefndir health yn y maes hwnnw ar ôl dal sawl swydd wahanol ledled y DU gyda Llywodraeth Cymru, llywodraeth y DU ac Asiantaethau’r Llywodraeth yng Nghymru a Lloegr. Ers 2007, James sy’n gyfrifol am waith cyflenwi seilwaith Llywodraeth Cymru, yn gyntaf fel Cyfarwyddwr Trafnidiaeth ac yna fel Cyfarwyddwr Cyffredinol a Dirprwy Ysgrifennydd Parhaol.