Panel Cynghori

Yng Ngwanwyn 2020, sefydlodd Trafnidiaeth Cymru ei Banel Cynghori yn dilyn argymhellion a wnaed gan bwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau’r Senedd yn eu hadroddiad - Datblygiad Trafnidiaeth Cymru yn y Dyfodol (Mai 2019).

Mae'r Panel Cynghori yn cynnwys cynrychiolwyr cwsmeriaid, y llywodraeth, diwydiant a phobl o nodweddion gwarchodedig. Nod y Panel Cynghori yw darparu adborth, craffu a rhoi cyngor i Trafnidiaeth Cymru ar ystod eang o bynciau a materion, gan sicrhau ein bod yn gwrando, yn cysylltu ac yn derbyn cyfarwyddyd yn uniongyrchol gan y grwpiau defnyddwyr a chymunedau ar draws rhwydwaith Cymru a'r Gororau.

Cadeirydd annibynnol y panel yw David Beer o Transport Focus ac mae'r Panel yn cyfarfod bob chwarter. Gallwch ddarllen nodyn croeso’r Cadeirydd yma (PDF neu Fersiwn hygyrch).

 

Fforymau Rhanddeiliaid Rhanbarthol

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi sefydlu pedwar Fforwm Rhanddeiliaid Rhanbarthol, pob un yn cynrychioli ardal o rwydwaith Cymru a'r Gororau. Mae gan bob Fforwm gynrychiolaeth ranbarthol sy'n cynnwys awdurdodau lleol, partneriaid busnes a thwristiaeth, cyrff addysg, partneriaid awdurdodau trafnidiaeth rhanbarthol a chyrff gwarchod trafnidiaeth. Cadeirir y Fforymau Rhanbarthol gan y Rheolwr Rhanddeiliaid ar gyfer pob rhanbarth, gyda chefnogaeth ein Swyddogion Ymgysylltu â'r Gymuned.

Y rhanbarthau yw:

  • Gogledd a Chanolbarth Cymru
  • Cymru a'r Gororau
  • De Ddwyrain Cymru
  • Canolbarth a Gorllewin Cymru

 

Fforwm Rhanbarthol Gogledd Cymru

Mehefin 2023, Cofnodion

Mawrth 2023, Cofnodion

Medi 2022, Cofnodion

Mehefin 2022, Cofnodion

Mawrth 2022, Cofnodion

Medi 2021, Cofnodion

Mai 2021, Cofnodion

Ebrill 2021, Cofnodion

Mawrth 2021, Cofnodion

Mawrth 2020, Cofnodion

Tachwedd 2020, Cofnodion - PDF neu Fersiwn hygyrch

 

Fforwm Rhanbarthol Canolbarth a Gorllewin Cymru

Mehefin 2023, Cofnodion

Mawrth 2023, Cofnodion

Medi 2022, Cofnodion

Gorffennaf 2022, Cofnodion

Mawrth 2022, Cofnodion

Rhagfyr 2021, Cofnodion

Mai 2021, Cofnodion

Mawrth 2021, Cofnodion

Ebrill 2020, Cofnodion - PDF neu Fersiwn hygyrch

Tachwedd 2020, Cofnodion - PDF neu Fersiwn hygyrch

 

Fforwm Rhanbarthol y Gororau

Mawrth 2023, Cofnodion

Medi 2022, Cofnodion

Gorffennaf 2022, Cofnodion

Mawrth 2022, Cofnodion

Tachwedd 2021, Cofnodion

Medi 2021, Cofnodion

Mai 2021, Cofnodion

Chwefror 2021, Cofnodion

Ebrill 2020, Cofnodion - PDF neu Fersiwn hygyrch

Tachwedd 2020, Cofnodion - PDF neu Fersiwn hygyrch

 

Fforwm Rhanbarthol De Ddwyrain Cymru

Mehefin 2023, Cofnodion

Mawrth 2023, Cofnodion

Medi 2022, Cofnodion

Mehefin 2022, Cofnodion

Mawrth 2022, Cofnodion

Rhagfyr 2021, Cofnodion

Medi 2021, Cofnodion

Mai 2021, Cofnodion

Chwefror 2021, Cofnodion

Tachwedd 2020, Cofnodion - PDF neu Fersiwn hygyrch