CVL Map

Dechrau’r Metro

Bydd y Metro yn ei gwneud hi'n haws i deithio, boed ar y trên, y bws, y beic neu ar droed.  Bydd yn ei gwneud hi'n haws i fynd i’r gwaith neu’r ysgol, i gyrraedd apwyntiad yn yr ysbyty neu i grwydro gyda’r nos a thros y penwythnos gan ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Metro logo

Bydd y Metro yn rhwydwaith trafnidiaeth o'r radd flaenaf, a bydd yn trawsnewid bywydau pobl yng Nghymru a’r Gororau, gan wella’r mynediad at swyddi, hamdden a chyfleoedd eraill.


Bydd y Metro yn trawsnewid gobeithion economaidd Cymru hefyd.


Pa fanteision y gallwch chi ddisgwyl eu cael?
Bydd gwasanaethau rheilffordd yn rhan allweddol o'r Metro, a gall y cwsmeriaid ddisgwyl gwasanaeth modern lle gallwch chi gyrraedd a mynd ac sy’n cynnig:

 • Teithiau cyflymaf, ac amseroedd teithio is
 • Cysylltiadau gwell rhwng gwahanol fathau o drafnidiaeth
 • Mwy o gapasiti
 • Gwasanaethau amlach
 • Gwasanaethau mwy dibynadwy 
 • Gwasanaethau mwy hygyrch
 • Tocynnau rhatach a ffordd fwy fforddiadwy o deithio ar y trên
 • Gwasanaethau gwyrddach

O fis Rhagfyr 2022 ymlaen, byddwn ni'n cyflwyno trenau newydd i ddarparu mynediad gwastad ar gyfer cwsmeriaid.
 

Tri chynllun Metro
Rydyn ni wrthi'n gweithio ar dri chynllun Metro yng Nghymru a’r Gororau:

 • Metro De Cymru
 • Metro Gogledd Cymru 
 • Metro Bae Abertawe 

Beth sy'n digwydd gyda’r Metro nawr?
Mae pob un o'r cynlluniau Metro rydyn ni'n gweithio arnynt ar wahanol gamau o’u datblygiad. 
Mae’r gwaith eisoes wedi dechrau ar Fetro De Cymru a gallwch chi ddarllen ein newyddion diweddaraf yn y fan yma

Cysylltiadau cyflym

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach