Bydd plant o dan 11 oed yn cael teithio am ddim a bydd pobl ifanc o dan 16 oed yn cael teithio am ddim yn ystod cyfnodau tawelach gyda Trafnidiaeth Cymru, pan fyddant yn teithio gydag oedolyn sy’n talu am docyn.

 

Beth yw’r cynnig?

Unigolion o dan 11 oed yn cael teithio am ddim

Gall hyd at ddau o blant 10 oed ac iau deithio am ddim pan fyddant yn teithio gydag oedolyn sy’n talu am docyn ar wasanaethau Trafnidiaeth Cymru. Mae modd prynu tocynnau yn un o swyddfeydd tocynnau Trafnidiaeth Cymru neu gan eich goruchwyliwr cyfeillgar mewn gorsafoedd heb swyddfa archebu. Rhaid i’r gorsafoedd lle’r ydych chi’n dechrau’r daith ac yn dod i ben y daith fod yr un fath â gorsafoedd yr oedolyn sy’n talu am docyn. Rhaid dangos prawf oedran.

Gweld lle y gallwch deithio

 

Unigolion o dan 16 oed yn cael teithio am ddim yn ystod cyfnodau tawelach

Os ydych chi’n ddigon ffodus i fod yn 15 oed neu’n iau, yna cewch deithio am ddim yn ystod cyfnodau tawelach gyda Trafnidiaeth Cymru. Bydd yn rhaid i chi fod yng nghwmni oedolyn sy’n talu am docyn, a dim ond dau deithiwr o dan 16 oed ar y mwyaf sy’n cael teithio ag unrhyw un oedolyn sy’n talu ar unrhyw adeg. Cewch deithio am ddim rhwng 09.30 a 15.59 ac o18.30 ymlaen o ddydd Llun i ddydd Gwener. Cewch deithio am ddim drwy’r dydd ar ddydd Sadwrn, dydd Sul a Gŵyl y Banc. Rhaid i’r gorsafoedd lle’r ydych chi’n dechrau’r daith ac yn dod i ben y daith fod yr un fath â gorsafoedd yr oedolyn sy’n talu am docyn. Rhaid dangos prawf oedran.

Ewch i un o’n swyddfeydd tocynnau heddiw i fanteisio ar y tocynnau pris arbennig hyn. Hefyd, gallwch lwytho ein ap i lawr:

Apple App Store Button

Google Play Store Button

Mae’r holl docynnau a chynnyrch yn ddarostyngedig i Amodau Teithio National Rail a thelerau ac amodau penodol eraill. Tarwch olwg ar yr holl delerau ac amodau cyn prynu eich tocyn a theithio. Ym mhob gorsaf sydd â pheiriant gwerthu tocynnau neu swyddfa docynnau, gwnewch yn siŵr eich bod yn prynu’r tocyn cywir ar gyfer eich taith cyn mynd ar y trên.