Llwybr Arfordir Cymru

Llwybr Arfordir Cymru yw un o’r ychydig lwybrau troed yn y byd sy’n dilyn arfordir gwlad. Mae’n 870 milltir o hyd ond peidiwch â phoeni, does dim rhaid i chi wneud y cyfan ar yr un pryd. 

Mae’r mannau cychwyn a gorffen swyddogol ar y ffin â Chaer yn y gogledd a Chas-gwent yn y de. Mae llwybrau sefydledig arfordir Ynys Môn, arfordir Ceredigion a llwybr cenedlaethol arfordir Sir Benfro, i gyd yn rhan o Lwybr Arfordir Cymru.

Gallwch gerdded o amgylch Cymru gyfan os cerddwch chi ar hyd Llwybr Arfordir Cymru a Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa - sy’n tua 1,047 milltir i gyd. 

Gallwch archwilio Llwybr Arfordir Cymru ar y map rhyngweithiol hwn.