Eisteddfod Genedlaethol Pontypridd 2024

Dyddiadau

3 Awst 2024 - 10 Awst 2024

 

Gorsaf agosaf

Gorsaf reilffordd Pontypridd: pellter o tua 9 munud o gerdded

Cynlluniwch eich taith gyfan: https://www.cymraeg.traveline.cymru/

 

Mae Trafnidiaeth Cymru yn falch o groesawu’r Eisteddfod Genedlaethol i Bontypridd. Rydym yn gweithio’n agos gyda’r Eisteddfod a’r cyngor lleol i sicrhau y gallwch gynllunio eich taith a chael yr opsiwn i adael y car gartref. Gwiriwch y dudalen hon dros y misoedd nesaf, pan fyddwn yn cynnwys cyngor pellach ar opsiynau teithio.

Am ragor o wybodaeth am yr Eisteddfod, ewch i: Eisteddfod.

 

Cadw ein cwsmeriaid yn ddiogel yn ystod digwyddiadau

Gall digwyddiadau mawr olygu bod mwy o bobl nag arfer yn defnyddio ein gwasanaethau. Byddwn yn cymryd camau ychwanegol i gadw ein cwsmeriaid i deithio’n ddiogel ac yn ddibynadwy.