• Ffwrnais Dyfi (Cadw)
  Esiampl wych o dreftadaeth ddiwylliannol Cymru mewn llecyn gwledig aruchel
  Ffwrnais Dyfi (Cadw) Cynnwys gan Croeso Cymru
 • Gwyl Fwyd y Fenni
  Unwaith eto, bydd y Fenni yn dod yn ganolfan ar gyfer dathlu coginio ym mis Medi. Gwyl Fwyd y Fenni 2019 yw ei 21ain flwyddyn yn olynol ac mae'n cyrraedd 35,000 o bobl ar benwythnos gwyl 2 ddiwrnod.
  Gwyl Fwyd y Fenni Cynnwys gan Croeso Cymru
 • Taith Pererin Gogledd Cymru
  ...
  Taith Pererin Gogledd Cymru Cynnwys gan Croeso Cymru
 • Abaty Cymer (Cadw)
  Esiampl o ddylanwad Sistersaidd ar Gymru ganoloesol.
  Abaty Cymer (Cadw) Cynnwys gan Croeso Cymru
 • Oriel Ty Meirion
  Agorodd Tŷ Meirion yn 2018. Mae'n cynnal arddangosfeydd ar hyd y flwyddyn, gan ddathlu artistiaid lleol ac eraill sy'n ymweld â'r ardal. Rydym yn Nyffryn Ardudwy, rhwng Harlech ac Abermaw ar brif ffordd yr arfordir.
  Oriel Ty Meirion Cynnwys gan Croeso Cymru
 • Castell Llanhuadain (Cadw)
  Mae’n werth gyrru ychydig bach oddi ar yr A40 prysur ar eich ffordd drwy Sir Benfro i ymweld â’r castell hwn nad oes neb llawer yn gwybod amdano.
  Castell Llanhuadain (Cadw) Cynnwys gan Croeso Cymru
 • Canolfan Dechnoleg Amgen
  Mae'r Ganolfan Dechnoleg Amgen yn ganolfan eco fyd-enwog gyda saith erw o arddangosfeydd ymarferol, enghreifftiau o adeilad sy'n gyfrifol yn amgylcheddol, ynni adnewyddadwy, gerddi organig a gweithgareddau gwyliau plant
  Canolfan Dechnoleg Amgen Cynnwys gan Croeso Cymru
 • Castell Llansteffan (Cadw)
  Eiddo tiriog o’r radd flaenaf Golygfeydd i’ch llorio yw rhan o apêl Llansteffan.
  Castell Llansteffan (Cadw) Cynnwys gan Croeso Cymru
 • Castell Cydweli (Cadw)
  Os gwelwch Gastell Cydweli yn codi uwchlaw afon Gwendraeth yn niwl y bore, byddwch yn barod i gael eich rhyfeddu. Hwn yw caer ganoloesol breuddwydion pawb.
  Castell Cydweli (Cadw) Cynnwys gan Croeso Cymru
 • Siambr Gladdu Bryn Celli Ddu
  Beddrod Neolithig eiconig sydd â chyfrinach nefolaidd
  Siambr Gladdu Bryn Celli Ddu Cynnwys gan Croeso Cymru

Oeddech chi’n gwybod?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti