Ydych chi’n byw yn Amwythig ac awydd mynd am drip diwrnod, neu am benwythnos i Gasnewydd? Ewch yno’n gyflym ac yn ddi-straen ar y trên gyda TrC. Prynwch eich tocynnau ar-lein neu ar ein ap nawr. Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti defnyddiol i’ch helpu i gynllunio eich siwrnai.

Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Faint o amser mae’r trên o Amwythig i Gasnewydd yn ei gymryd?

Mae trenau o Amwythig i Gasnewydd yn cymryd tua 1 awr 50 munud.

 

Trenau o Amwythig i Gasnewydd

Mae popeth y mae angen i chi ei wybod ar gael yma. 

 

  • Pa docyn ddylwn i ei brynu?
    • Mae gennym nifer o docynnau ar gael, gan gynnwys tocynnau Cyfnodau Tawelach, tocynnau Advance a thocynnau Unrhyw Bryd. Gallwch ddod o hyd i’r manylion llawn ynghyd â bargeinion, cynigion ac arbedion ar ein tudalen mathau o docynnau.

  • Oes gan eich trenau Wi-Fi am ddim?
    • Mae gan y rhan fwyaf o’n trenau Wi-Fi am ddim, felly gallwch ddefnyddio eich amser teithio i ddal i fyny gyda’ch gwaith, i orffen yr adroddiad hwnnw neu i sgwrsio â’ch ffrindiau.

  • A oes unrhyw ostyngiadau ar gael os ydw i'n teithio gyda ffrindiau?
    • P’un a ydych chi am fynd ar noson allan gyda’ch ffrindiau neu awydd ychydig o therapi siopa, gall ein gostyngiadau grŵp arbed arian i chi, gan adael mwy yn eich pwrs ichi ei wario.

  • Sut alla i brynu fy nhocynnau trên o Amwythig i Gasnewydd?