Mae’n hawdd mynd ar y trên o Amwythig i Birmingham New Street. Mae’r daith yn cymryd tua awr.

Mae’r gwasanaethau’n rhedeg drwy gydol y dydd rhwng tua 05.00 a 23.00. Dewiswch y tocyn sy’n gweddu orau i’ch anghenion teithio, boed yn docyn cyfnodau tawelach neu’n docyn Advance. Defnyddiwch amser y daith i ddal i fyny â gwaith gan ddefnyddio ein Wi-Fi am ddim, ymlacio gyda llyfr da neu sgwrsio â ffrindiau.

P’un ai a ydych chi’n ymweld â Birmingham ar gyfer busnes neu bleser, bydd ail ddinas fwyaf y DU yn eich cadw’n brysur gyda llu o atyniadau anhygoel, amrywiaeth ddiwylliannol ac anturiaethau manwerthu. Gyda chymaint o bethau i’w gwneud a’u gweld, mae’n helpu i fod yn drefnus. Gallwch chi ddefnyddio ein ap defnyddiol i ddod o hyd i’r siopau coffi a’r atyniadau gorau er mwyn gwneud eich antur yn llawer mwy personol a chyffrous. P’un ai a ydych chi’n mynd i Birmingham am benwythnos rhamantus, neu am ddiwrnod llawn hwyl gyda’r teulu cyfan, mae gennym ni ddigon o argymhellion ar gyfer pethau i’w gwneud a’u gweld tra byddwch chi yno.

Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trenau o Amwythig i Birmingham

Mae teithio o Amwythig i Birmingham ar y trên yn hawdd. Mae gennym ni ddigon o opsiynau o ran tocynnau a chynigion a all arbed arian i chi.

Llwythwch ein ap i lawr i weld amserlenni ac archebu tocynnau ar grwydr. Dilynwch ni ar X i glywed am unrhyw newidiadau munud olaf a allai effeithio ar eich cynlluniau teithio.

Oes angen cymorth arnoch chi wrth deithio? Byddwn ni’n fwy na pharod i helpu. Mae ein gwiriwr capasiti defnyyddiol yn dweud wrthych chi pa mor brysur mae eich trên yn debygol o fod ac i gynllunio eich taith.

Tocynnau Advance yw ein tocynnau gwerth gorau am arian a gallwch chi ddefnyddio eich Cerdyn Rheilffordd i gael gostyngiad wrth archebu. Allwn ni ddim sicrhau y bydd tocynnau ymlaen llaw ar gael oherwydd mae’r niferoedd yn brin fel arfer, a dim ond hyd at 1800 ar y noson cyn y daith maen nhw ar gael. Felly rydym ni’n awgrymu archebu’n gynnar i osgoi cael eich siomi.