Mwynhewch y daith fer o’r Fenni i orsaf Caerdydd Canolog ar adeg sy’n gyfleus i chi. Yn ddelfrydol ar gyfer y teulu cyfan, gallwch chi wneud y daith ddwyffordd hon mewn un diwrnod.

 

Faint o amser mae’r trên o’r Fenni i Gaerdydd yn ei gymryd?

Mae’n cymryd tua 45 munud, gyda threnau uniongyrchol yn rhedeg yn aml drwy gydol y dydd, gan ddechrau am 05.45. Mae ein Tocynnau Unrhyw Bryd am bris gostyngol ar gael a gallwch chi gyrraedd wedi ymlacio ac yn barod i grwydro.

 
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Pam teithio o’r Fenni i Gaerdydd ar y trên?

Mae Caerdydd yn ddinas gyffrous, gosmopolitaidd sydd â digon i'w gynnig, p'un ai ydych chi ar daith diwrnod neu'n bwriadu aros ychydig yn hirach. Dewch i ddarganfod rhai o'r pethau gorau i'w gwneud yng Nghaerdydd a gweld pam mae'n daith werth chweil.

Gyda’n hamrywiaeth o docynnau Unrhyw Bryd hyblyg, ein nod bob amser yw cynnig y pris isaf sydd ar gael. Beth am lwytho i lawr ein app i wneud bywyd yn haws byth?

 

Trenau o’r Fenni

Y Fenni i Henffordd

Y Fenni i Gasnewydd

Y Fenni i Bontypridd

 

Trenau i orsaf Caerdydd Canolog

Abertawe i orsaf Caerdydd Canolog

Casnewydd i orsaf Caerdydd Canolog

Castell-nedd i orsaf Caerdydd Canolog