Strategaeth gorfforaethol, 2021-26

Yn Trafnidiaeth Cymru (TrC), rydyn ni’n newid sut mae pobl yn teithio er gwell. Rydym ni yma i helpu pobl Cymru i wneud dewisiadau teithio mwy cynaliadwy. Mae arnom angen llai o bobl yn teithio mewn car a mwy yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, olwynio, cerdded a beicio. Mae ein Strategaeth gorfforaethol, 2021-26, yn nodi sut byddwn yn cyflawni’r trawsnewid hwn mewn ymddygiad trafnidiaeth.

Gallwch ddarllen y diweddariad diwethaf gan James Price, ein Prif Weithredwr, yma