Gwariant dros £25,000.00

Llywodraeth Cymru sy’n berchen ar TrC felly mae’n ofynnol i ni gyhoeddi eitemau o wariant dros £25,000.00.