Mae’r Siarter Teithwyr yn nodi ein hymrwymiad i ddarparu gwasanaeth diogel o safon uchel y mae gennych chi hawl i’w ddisgwyl.

Rydym yn cyhoeddi’r Siarter er mwyn rhoi gwybod i chi pa safonau rydym yn ceisio eu cyflawni.

Gallwch ddarllen mwy am y safonau hyn a’n polisi iawndal drwy lwytho’r Siarter Teithwyr i lawr gan ddefnyddio'r ddolen isod, neu drwy gael copi o’ch gorsaf Trafnidiaeth Cymru agosaf sydd â staff, neu drwy gysylltu â'r tîm Cysylltiadau Cwsmeriaid ar 03333 211 202.

Siarter Teithwyr | Agored fel PDF