Y drefen delio â chwynion

Fel rhan o’n cynlluniau ar gyfer rhwydwaith trafnidiaeth integredig modern, aml-ddull, rydyn ni’n trawsnewid y rhwydwaith rheilffyrdd ar draws Cymru a’r Gororau.

Rydyn ni’n gwybod ein bod ni’n gwneud pethau’n anghywir weithiau, ac rydyn ni eisiau clywed gennych chi os nad ydych chi’n fodlon ag unrhyw agwedd ar ein gwasanaethau. Mae hyn yn ein helpu i unioni pethau a gwneud pethau yn well yn y dyfodol.

Ein diffiniad ni o gŵyn yw "unrhyw fynegiant o anfodlonrwydd gan gwsmer neu gwsmer posibl am y ddarpariaeth gwasanaethau neu bolisi’r cwmni neu'r diwydiant”.

Mae ein trefn o ran delio â chwynion yn ddibynnol ar gael cymeradwyaeth Swyddfa Rheoleiddio'r Rheilffyrdd yn unol ag Adran 6 o’n Datganiad o Ddarpariaethau Rheoleiddio Cenedlaethol (SNRP) ar gyfer Teithwyr Prydain a’n Trwydded Gorsafoedd. Yn unol ag amodau'r drwydded hon, byddwn ni'n ymgynghori â Transport Focus bob blwyddyn ynglŷn â'r drefn ac unrhyw newidiadau y byddwn ni’n eu gwneud.

 

Y Drefn Delio â Chwynion | Agor ar ffurf PDF