Y drefen delio â chwynion

Mae’n bleser gennym drawsnewid teithio ar drenau ar rwydwaith Cymru a’r Gororau a chreu newid mawr yn y profiad i gwsmeriaid yn ystod y contract 15 mlynedd.

Ond rydyn ni’n derbyn bod pethau’n gallu mynd o’i le weithiau, ac rydyn ni eisiau eich sicrhau eich bod chi’n gallu rhoi gwybod i ni yn rhwydd pan nad ydych chi’n fodlon â’r gwasanaeth er mwyn i ni allu gwella ein gwasanaeth.

Ein diffiniad ni o gŵyn yw “unrhyw fynegiant o anfodlonrwydd gan gwsmer neu gwsmer posibl am y ddarpariaeth gwasanaethau neu bolisi’r cwmni neu’r diwydiant”.

Mae’r drefn yn ddibynnol ar gael cymeradwyaeth Swyddfa Rheoleiddio’r Rheilffyrdd yn unol ag Adran 6 o’n Datganiad o Ddarpariaethau Rheoleiddio Cenedlaethol (SNRP) ar gyfer Teithwyr Prydain a’n Trwydded Gorsafoedd. Yn unol ag amodau’r drwydded hon, byddwn ni’n ymgynghori â’r Rail Ombudsman bob blwyddyn ynglŷn â’r drefn ac yn gwneud unrhyw newidiadau wedyn.

 

Y Drefn Delio â Chwynion | Agor ar ffurf PDF