Coetiroedd cymunedol

Mae #COEDCymunedolTrC / #COEDCymunedolTfW yn brosiect partneriaeth gymunedol, cydweithredol sy’n cefnogi creu, gwella a rheoli coetiroedd newydd a phresennol yng Nghymru.

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) ac unarddeg o bartneriaid cymunedol ledled Cymru wedi cael £100,000 gan Gynllun Coetiroedd Cymunedol y Loteri Dreftadaeth Genedlaethol (NHLF) fel rhan o fenter Coedwig Genedlaethol Cymru (NFW) i greu, gwella a gwella naw safle coetir ar draws Cymru.

 

Darganfod mwy am ein safleoedd coetir

  • Ymddiriedolaeth Pentref Cambrian
  • The Good Friendship Group, Merthyr Tudful
  • WoodsWork CIC, Cyngor Cymuned Offa a Chyngor Cymuned Penyffordd
    • Datganiad i'r Wasg WoodsWork CIC, Cyngor Cymuned Offa a Chyngor Cymuned Penyffordd - PDF neu fersiwn hygyrch

Made possible with Heritage Fund logo
Gwnaed yn bosibl gan Cronfa Treftadaeth

Mae TrC ac 11 o bartneriaid cymunedol ar draws Cymru wedi cael £100,000 gan Lywodraeth Cymru a Chynllun Coed Cymunedol Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol . Bydd y prosiectau a ariennir gan y cynllun grant hwn yn helpu i lywio syniadau Llywodraeth Cymru ar ddatblygiad hirdymor y Goedwig Genedlaethol ar gyfer Cymru.