travel safe on our railway

Trenau

Newidiodd amserlenni ein trenau ar 18 Mai 2020

Rydyn ni wedi bod yn rhedeg llai o wasanaethau yn ystod y coronafeirws – ac ar gyfer gweithwyr allweddol a theithiau hanfodol yn unig mae’r rheini.

Newidiodd amserlenni ein trenau ar 18 Mai 2020 er mwyn cynyddu nifer y trenau sy’n rhedeg.  Mae'r cynnydd yn gyfyngedig er mwyn caniatáu mwy o le i gadw pellter cymdeithasol.  Mae gennym ni rai trenau hirach ar waith hefyd.


Mae rhagor o wybodaeth am gadw pellter cymdeithasol ar gael yma


Rydyn ni’n gwneud hyn nawr er mwyn sicrhau ein bod ni’n barod am unrhyw newidiadau i ganllawiau Llywodraeth Cymru yn y dyfodol, ac i wneud yn siŵr bod ein rhwydwaith rheilffyrdd yn gyson â gweddill y DU.


Mae mesurau cadw pellter cymdeithasol hefyd yn golygu bod llai o bobl yn gallu teithio’n ddiogel ar drafnidiaeth gyhoeddus. Dyma pam y mae’n bwysig dilyn canllawiau presennol Llywodraeth Cymru, sef Diogelu Cymru a pheidio â theithio oni bai fod eich taith yn hanfodol.


Defnyddiwch drafnidiaeth gyhoeddus os mai hwn yw’ch unig opsiwn ar gyfer teithiau hanfodol a pheidiwch â theithio’n ddiangen os oes gennych chi symptomau'r coronafeirws.


Helpwch ni drwy Deithio’n saffach

Dilynwch ein cyngor Teithio’n saffach. Rhagor o wybodaeth yma.


Ein haddewid i chi 

Mae rhagor o wybodaeth am ein haddewid i chi ar gael yma.


Mynd â beic ar drenau

Lle cyfyngedig sydd ar ein trenau ar hyn o bryd o ganlyniad i fesurau cadw pellter cymdeithasol. Defnyddiwch y cyfleusterau storio beics yn ein gorsafoedd er mwyn osgoi dod â’ch beic ar ein trenau lle bo hynny’n bosibl. 

Mae rhagor o wybodaeth am storio beics yn ein gorsafoedd ar gael yma


Angen teithio?

  • Ceisiwch gerdded neu feicio os ydych chi’n gallu, yn enwedig ar gyfer teithiau byr
  • Cynlluniwch eich taith a gwneud eich gwaith cartref cyn teithio 
  • Caniatewch fwy o amser ar gyfer eich taith
  • Teithiwch yn ystod cyfnodau tawelach. Mae’n fwy prysur rhwng 7:00 a 9:00 yn y bore a rhwng 16:00 a 18:30 gyda’r nos 
  • Archebwch eich taith 
  • Defnyddiwch daliadau digyswllt neu brynu’ch tocynnau ar-lein neu o beiriant tocynnau
  • Cadwch eich pellter ac aros 2 fetr oddi wrth bobl eraill lle bo hynny’n bosibl
  • Golchwch eich dwylo am o leiaf 20 eiliad neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo’n rheolaidd Cynllunio ac archebu eich taith hanfodol

Ystyriwch ddefnyddio gwahanol fathau o drafnidiaeth cyn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i wneud teithiau hanfodol yn ystod y cyfnod anodd hwn.

 

Eich cwestiynau

Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn rydyn ni’n ei wneud i sicrhau bod ein gwasanaethau trenau a bysiau yn ddiogel.

Cysylltiadau cyflym

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach