Cadwch yn ddiogel, cynlluniwch ymlaen llaw a byddwch yn deithiwr cyfrifol

Mae diogelwch a lles ein cwsmeriaid a'n staff yn parhau i fod yn brif flaenoriaeth i ni.

 

Cyn teithio

  • Cynlluniwch eich taith. Gwiriwch traveline.cymru i gael mwy o wybodaeth am eich bws
  • Peidiwch â theithio os ydych chi'n yn teimlo'n sâl

 

Yn ystod eich taith

  • Meddyliwch am wisgo gorchudd wyneb ar ein trenau ac yn adeiladau ein gorsaf.
  • Cerddwch neu feiciwch ar deithiau byrrach os gallwch chi.
  • Cadwch unrhyw ffenestri ar agor i helpu awyru.
  • Byddwch yn barchus - nid yw ymddygiad gwrthgymdeithasol yn dderbyniol yn unrhyw le ar ein rhwydwaith.
  • Cadwch eich pellter - mae Coronafeirws yn dal yn ein cymunedau, helpwch ni i barhau i Gadw Cymru'n Ddiogel drwy gadw pellter parchus oddi wrth eraill os gallwch chi.

 

Teithio yng Nghymru

Gallwch weld canllawiau teithio diweddaraf Llywodraeth Cymru yma.

 

Teithio y tu allan i Gymru

Bydd angen i chi ddilyn y canllawiau ar gyfer  Lloegr Yr Alban a Gogledd Iwerddon.

 

Amserlenni bysiau a rheilffyrdd 

Os ydych chi'n teithio ar fws, edrychwch ar wefan eich gweithredwr bysiau lleol i gael mwy o wybodaeth. 

Gallwch wirio eich gweithredwyr lleol yma

Mae ein gwasanaethau rheilffordd yn rhedeg ar amserlen lai.  Os ydych chi'n teithio ar drên, defnyddiwch ein Gwiriwr Capasiti

 

Traveline Cymru

Mae Traveline Cymru  yn gweithio mewn partneriaeth â gweithredwyr bysiau ac awdurdodau lleol i ddarparu gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus ledled Cymru ar gyfer bysiau, coetsys a threnau, yn ogystal â llwybrau cerdded a beicio.

 

fflecsi

Rydyn ni wedi cynllunio gwasanaeth fflecsi i gludo teithwyr mor ddiogel â phosib ac mae gwybod faint o deithwyr rydyn ni'n eu codi yn golygu y gallwn ni ddefnyddio cerbyd o faint priodol.

I archebu ein gwasanaeth fflecsi: