O'r rheilffordd i'r llwybr, teithio ar y trên, crwydro ar droed.

Mae llawer o’n gorsafoedd yn byrth i lwybrau cerdded enwog, gan gynnwys Clawdd Offa sy’n dilyn yn fras y ffin rhwng Cymru a Lloegr am 177 milltir o lwybr syfrdanol, a Llwybr 870 milltir a mwy Arfordir godidog Cymru.

Ansicr ynghylch ble i ymweld ag ef? Rydym wedi rhestru rhai o'r llwybrau cerdded ledled ein rhwydwaith i ysbrydoli eich taith nesaf.

Creodd Cymru y llwybr arfordiol cyntaf yn y DU a’r cyntaf yn y byd lle gallwch gerdded o un pen o’r wlad i’r llall.

Mae llawer o lwybrau cerdded hyfryd ar hyd a lled Cymru hefyd ar gyfer y rhai mwyaf anturus yn eich plith.

 

Dod o hyd i’ch llwybr

Gallwch ddefnyddio ein map rhyngweithiol i ddod o hyd i’ch gorsaf drenau a chynllunio eich llwybr.

 

Ramblers Cymru - teithiau cerdded o’n gorsafoedd