Submitted by content-admin on

Ei gwneud hi’n rhwydd teithio ar y trên

Mae talu wrth fynd digyswllt ar gael ar wasanaethau Trafnidiaeth Cymru rhwng Caerdydd Canolog, Casnewydd a Phont-y-clun

Tapiwch i mewn ac allan gan ddefnyddio eich cerdyn banc digyswllt ffisegol, a byddwn yn cyfrifo eich pris gwerth gorau.

Dysgwch fwy

 

Cymorth a chysylltu

 

Cyngor teithio