2018
Lansiwyd Trafnidiaeth Cymru ar 14 Hydref 2018
event image
Darllen mwy...
Dywedodd Kevin Thomas, Prif Weithredwr Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru:

“Mae ein cwsmeriaid, pobl Cymru a’r ardaloedd ar y ffin yn haeddu gwasanaeth sy’n cyd-fynd â gweledigaeth y Llywodraeth. Rydyn ni’n gwybod bod gan bobl ddisgwyliadau uchel o ran y trawsnewid a fydd yn digwydd yn y blynyddoedd nesaf. Rydyn ni’n benderfynol o ennyn eu ffydd ynom a datblygu gwasanaeth sy’n r

Glanhau Gorsafoedd yn Drwyadl
event image
Darllen mwy...

Mae'r holl fannau cyhoeddus yn cael eu glanhau’n drylwyr, gan gynnwys dodrefn, arwyddion, byrddau gwybodaeth, goleuadau, cysgodfeydd aros, llystyfiant sy’n hongian drosodd, meysydd parcio, pontydd troed, adeiladau gorsafoedd a thynnu graffiti.

Gweld pa orsafoedd sydd wedi cael eu glanhau yn barod >>

2019
Advance 50
event image
Darllen mwy...

Siwrneiau trên dros 50 milltir y rhataf erioed nawr wrth i Trafnidiaeth Cymru (TrC) lansio’i gynllun prisiau cyntaf

Arbedwch 20% Drwy Deithio Yn Ystod Cyfnodau Tawelach
event image

Rydyn ni’n gwybod pa mor bwysig yw teithiau rhatach i chi.

Rydym wedi cyflwyno cynigion arbennig ar ein tocynnau cyfnodau tawelach am gyfnod cyfyngedig ar gyfer trenau yn Abertawe, Wrecsam a Rhymni a’r cyffiniau

Lansio Gwasanaeth Newydd ar gyfer Lerpwl
event image
Darllen mwy...

By reopening the Halton Bend track, Transport for Wales will launch 215 new services each week and improved connection will be a major economic boost for the region.

The additional services have also led to the creation of 30 new jobs and link to John Lennon Airport.

Mae'r daith yn Parhau...
The journey continues...