Darparu gwasanaeth coets i gefnogwyr rygbi

Bydd Trafnidiaeth Cymru yn darparu gwasanaethau o Gorsaf Drenau Casnewydd a Gorsaf Reilffordd Abertawe am ddydd Sadwrn 26 Tachwedd, gyda gwasanaeth coets dwyffordd ar gael ar ôl y gêm. 

Bydd bysus yn codi ac yn gollwng o'r Ganolfan Ddinesig (Rhodfa Brenin Edward VII Caerdydd) yng nghanol dinas Caerdydd, taith gerdded fer o Stadiwm Principality.

PWYSIG – rhaid i chi sicrhau bod gennych docyn trên dilys ar gyfer y teithiau hyn, cyn archebu sedd ar y goets. Mae lleoedd yn gyfyngedig a cânt eu dosbarthu ar sail y cyntaf i'r felin.

Prynwch eich tocyn trên yma

Trefnwch eich tocyn coets yma