Mae yna lawer o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal ar ein rhwydwaith bob mis, o gemau'r Chwe Gwlad i wyliau bwyd, cerddorol a diwylliannol yng Nghymru.

Ar gyfer y digwyddiadau mawr o safon fyd-eang, rydym yn aml yn rhoi mesurau ar waith adeg digwyddiadau i sicrhau diogelwch ein teithwyr.

 

 

Jest y tocyn

Beth am wrando ar sut rydyn ni'n paratoi ar gyfer digwyddiadau mawr ar ein podlediad Jest y Tocyn

 

Oes gennych chi gwestiwn sydd ddim yn cael ei ateb yma? Rhowch wybod i ni.