Help gyda'ch taith trên

Gallwn helpu gyda phob cam o'ch taith, o ddod o hyd i'r llwybr gorau i newid tocynnau neu hawlio iawndal os cafodd eich taith ei gohirio.

 

Cynllunio eich taith

Ar eich taith

 

Yn dilyn y daith

Mwy am iawndal

 

Angen siarad â ni?  Rydyn ni yma i helpu

Phone icon

Cysylltu â ni

Angen help?  Gall ein tîm cysylltiadau cwsmeriaid helpu gyda phopeth o drefnu taith i wybodaeth am docynnau.

Complaint icon

Cwynion 

Anhapus gyda rhywbeth?    Gallwch wneud cwyn yma.

​​​​​​​

Praise star icon

Canmoliaeth

A wnaeth un o'n cydweithwyr argraff arnoch chi?   Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych