Gemau Cyfres yr Hydref

Stadiwm Principality Caerdydd

Gemau

Gêm

CG

Dyddiad

Lleoliad

Cymru v Awstralia 15:15 Sadwrn 26th Tachwedd Stadiwm Principality, Caerdydd

 

  • Map ciw gorsaf drenau Caerdydd Canolog
    • Map ciw gorsaf drenau Caerdydd Canolog

 

Sadwrn 26 Tachwedd

Gweithredu diwydiannol

Mae undeb gyrwyr trenau ASLEF wedi cyhoeddi y byddan nhw ar streic ddydd Sadwrn 26 Tachwedd. Mae rhai o’n gwasanaethau’n debygol o fod yn hynod o brysur o ganlyniad i’r amserlen sydd wedi'i chwtogi'n sylweddol a roddwyd ar waith gan weithredwyr eraill.

Nid yw Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn rhan o weithredu diwydiannol dydd Sadwrn gan aelodau o undeb y gyrwyr trenau ASLEF.

Bydd gwasanaethau TrC yn rhedeg ond bydd gwasanaethau gweithredwyr trenau eraill, ledled y DU, yn gyfyngedig.

Os ydych yn mynd i’r gêm, defnyddiwch y gwasanaeth cynharaf posibl i Gaerdydd a dychwelyd i Gaerdydd Canolog cyn gynted â phosibl wedi’r gêm. Bydd system giwio ar ôl y gêm ar waith yng Nghaerdydd Canolog. Bydd gwasanaethau i Abertawe a Chasnewydd yn gyfyngedig a bydd nifer y teithwyr yn cael eu cyfyngu. Byddwch yn amyneddgar. Bydd Trafnidiaeth Cymru yn darparu gwasanaeth coets i gefnogwyr rygbi.

Fydd dim gwasanaethau rhwng Crosskeys a Chasnewydd.

I gael yr holl wybodaeth ddiweddaraf ewch i https://trc.cymru/gweithredu-diwydiannol

 

Caerdydd Heol Y Frenhines

Bydd Caerdydd Heol y Frenhines yn cau am 17:00 oherwydd gêm rygbi yn Stadiwm Principality, Caerdydd

Defnyddiwch orsaf Caerdydd Canolog ar ôl yr amser hwn lle bydd system giwio ar waith ar ôl y gêm.

 

Ar ôl y gêm

Bydd gwasanaethau yng Nghaerdydd a'r cyffiniau yn brysur

Dod o hyd i drenau sydd â lle arnyn nhw, ewch i trc.cymru/gwiriwr-capasiti

Prynwch cyn teithio

Rhaid i chi brynu eich tocyn cyn mynd ar y trên. Llawrlwythwch ap TrC neu ewch i trc.cymru. Bydd Arolygwyr Diogelu Refeniw yn archwilio tocynnau.

Ciw ar ôl y gêm

Bydd system ciwio yn weithredol yng ngorsaf Ganolog Caerdydd. Bydd nifer y teithwyr yn cael eu cyfyngu ar gyfer teithiau dwyffordd, byddwch yn amyneddgar. Bydd Heol y Frenhines hefyd yn cau ychydig cyn diwedd y gêm.

Diogelwch y cyhoedd

Bydd unrhyw un sydd dan ddylanwad alcohol sy'n cael ei ystyried yn fygythiad i'w diogelwch ei hun neu i ddiogelwch y cyhoedd yn cael ei atal rhag teithio.

 

Cwestiynau cyffredin

 

Mynnwch olwg ar sut rydyn ni'n rhoi'n digwyddiadau ar waith