20mya cam 1 - adroddiad monitro ansawdd aer - Mai 2024

 

 

Ar ôl gweithredu'n genedlaethol, data - Chwefror 2024

Newidiadau rhagarweiniol i’r cyflymder cymedrig wedi’i bwysoli (mya) ar y prif ffyrdd trwodd, yn dilyn y terfyn cyflymder diofyn cenedlaethol o 20mya ar ffyrdd cyfyngedig

Data rhagarweiniol yw’r data hyn. Mae rhagor o ddata ar ôl gweithredu yn cael eu casglu yn ystod 2024, felly mae’n bosibl y bydd cyflymder ar ôl gweithredu yn newid. Am y rheswm hwn, argymhellir eich bod yn ofalus wrth ddehongli. Mae'r data'n gynrychioliadol o'r ardaloedd sy'n cael eu monitro ond efallai na fyddan nhw’n gynrychioliadol o Gymru gyfan.

Casglwyd y data ar brif ffyrdd trwodd mewn 43 safle mewn naw ardal. Roedd gan bob ffordd a gafodd ei monitro derfyn cyflymder o 30mya cyn 17 Medi 2023 a therfyn cyflymder o 20mya o 17 Medi 2023 ymlaen. Roedd pob ffordd yn rhydd i raddau helaeth o gyfyngiadau ffisegol a oedd yn lleihau cyflymder traffig adeg y monitro.

 

Cydymffurfio â'r Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau Swyddogol

 

Terfyn cyflymder 20mya diofyn ar ffyrdd cyfyngedig Ardaloedd cam 1 - Chwefror 2024

 

Terfyn cyflymder 20mya safonol ar ffyrdd cyfyngedig - Medi 2023

 

Terfyn Cyflymder 20mya Diofyn ar Ffyrdd  Cyfyngedig Cam 1 - Mawrth 2023

 

Manylion cyswllt ar gyfer yr adroddiad hwn

Uned Dadansoddi Trafnidiaeth Geo-ofodol a Strategol

monitro20mya@trc.cymru