Mae ein hamserlenni trenau yn Ne Cymru wedi newid, sy'n golygu teithiau amlach i lawer o deithwyr wrth i ni ddechrau ar gam nesaf ein prosiect Metro.

Wrth i ni ddechrau ar garreg filltir bwysig ym mhrosiect Metro De Cymru, gan gyflwyno trenau trydan newydd sbon i'n rhwydwaith, mae newidiadau parhaol i’n hamserlenni trenau bellach.

O ddydd Sul 02 Mehefin 2024 ymlaen, diweddarwyd amserlenni ar linellau Merthyr Tudful, Aberdâr, Treherbert, Rhymni, Y Dinas, Coryton, Bae Caerdydd, Y Barri a Phen-y-Bont ar Ogwr. Os ydych chi’n bwriadu teithio ar y llwybrau hyn, cofiwch wirio cyn teithio.

Mae newid ein hamserlenni yn allweddol er mwyn ein galluogi nid yn unig i gyflwyno ein trenau newydd o Hydref 2024 ond hefyd i gyflwyno gwasanaethau amlach a hwyrach ar sawl lein o fis Mehefin; dechrau gwasanaeth Metro 'troi i fyny a mynd' go iawn.

Bydd hwn yn newid mawr i lawer o deithwyr yn Ne Cymru, felly, rydyn ni’n eich annog i wirio cyn teithio am unrhyw newidiadau i’r llwybr. Efallai y bydd angen i chi nawr newid trenau i gyrraedd eich cyrchfan. Ond, yn y rhan fwyaf o achosion, dim ond ychydig funudau y bydd yn rhaid i chi aros am y trên nesaf.

 

Pam ydyn ni’n newid yr amserlen?

Mae’r newid i’r amserlen wedi galluogi’r rhwydwaith i fod yn fwy effeithlon a diogelu i'r dyfodol, gan ganiatáu i ni gyflwyno ein trenau trydan newydd i’r rhwydwaith dros y misoedd nesaf.

 

Beth mae'r newid i’r amserlen yn ei olygu i mi?  

Dewiswch eich gorsaf leol i gael gwybod beth mae'r newid i’r amserlen yn ei olygu i chi.

Gwasanaethau Treherbert

Bydd gwasanaethau Treherbert yn rhedeg fel yr arfer i ac o Gaerdydd.

O 02 Mehefin, byddwn yn cyflwyno gwasanaethau mwy rheolaidd gyda'r nos i reilffyrdd Treherbert, Aberdâr a Merthyr, gyda threnau bob 30 munud o Gaerdydd tan 20:30 yn lle 19:30 heddiw.

Gwasanaethau Treherbert

Bydd gwasanaethau Treherbert yn rhedeg fel yr arfer i ac o Gaerdydd.

O 02 Mehefin, byddwn yn cyflwyno gwasanaethau mwy rheolaidd gyda'r nos i reilffyrdd Treherbert, Aberdâr a Merthyr, gyda threnau bob 30 munud o Gaerdydd tan 20:30 yn lle 19:30 heddiw.

Gwasanaethau Treherbert

Bydd gwasanaethau Treherbert yn rhedeg fel yr arfer i ac o Gaerdydd.

O 02 Mehefin, byddwn yn cyflwyno gwasanaethau mwy rheolaidd gyda'r nos i reilffyrdd Treherbert, Aberdâr a Merthyr, gyda threnau bob 30 munud o Gaerdydd tan 20:30 yn lle 19:30 heddiw.

Gwasanaethau Treherbert

Bydd gwasanaethau Treherbert yn rhedeg fel yr arfer i ac o Gaerdydd.

O 02 Mehefin, byddwn yn cyflwyno gwasanaethau mwy rheolaidd gyda'r nos i reilffyrdd Treherbert, Aberdâr a Merthyr, gyda threnau bob 30 munud o Gaerdydd tan 20:30 yn lle 19:30 heddiw.

Gwasanaethau Treherbert

Bydd gwasanaethau Treherbert yn rhedeg fel yr arfer i ac o Gaerdydd.

O 02 Mehefin, byddwn yn cyflwyno gwasanaethau mwy rheolaidd gyda'r nos i reilffyrdd Treherbert, Aberdâr a Merthyr, gyda threnau bob 30 munud o Gaerdydd tan 20:30 yn lle 19:30 heddiw.

Gwasanaethau Treherbert

Bydd gwasanaethau Treherbert yn rhedeg fel yr arfer i ac o Gaerdydd.

O 02 Mehefin, byddwn yn cyflwyno gwasanaethau mwy rheolaidd gyda'r nos i reilffyrdd Treherbert, Aberdâr a Merthyr, gyda threnau bob 30 munud o Gaerdydd tan 20:30 yn lle 19:30 heddiw.

Gwasanaethau Treherbert

Bydd gwasanaethau Treherbert yn rhedeg fel yr arfer i ac o Gaerdydd.

O 02 Mehefin, byddwn yn cyflwyno gwasanaethau mwy rheolaidd gyda'r nos i reilffyrdd Treherbert, Aberdâr a Merthyr, gyda threnau bob 30 munud o Gaerdydd tan 20:30 yn lle 19:30 heddiw.

Gwasanaethau Treherbert

Bydd gwasanaethau Treherbert yn rhedeg fel yr arfer i ac o Gaerdydd.

O 02 Mehefin, byddwn yn cyflwyno gwasanaethau mwy rheolaidd gyda'r nos i reilffyrdd Treherbert, Aberdâr a Merthyr, gyda threnau bob 30 munud o Gaerdydd tan 20:30 yn lle 19:30 heddiw.

Gwasanaethau Treherbert

Bydd gwasanaethau Treherbert yn rhedeg fel yr arfer i ac o Gaerdydd.

O 02 Mehefin, byddwn yn cyflwyno gwasanaethau mwy rheolaidd gyda'r nos i reilffyrdd Treherbert, Aberdâr a Merthyr, gyda threnau bob 30 munud o Gaerdydd tan 20:30 yn lle 19:30 heddiw.

Gwasanaethau Treherbert

Bydd gwasanaethau Treherbert yn rhedeg fel yr arfer i ac o Gaerdydd.

O 02 Mehefin, byddwn yn cyflwyno gwasanaethau mwy rheolaidd gyda'r nos i reilffyrdd Treherbert, Aberdâr a Merthyr, gyda threnau bob 30 munud o Gaerdydd tan 20:30 yn lle 19:30 heddiw.

Gwasanaethau Aberdâr

Bydd y gwasanaethau rhwng Aberdâr a Chaerdydd yn rhedeg yn ôl yr arfer i Radyr ond yna byddant yn teithio i Caerdydd Canolog ar hyd Lein y Ddinas, gan alw yn Danescourt, Y Tyllgoed, Parc Waun-Gron a Pharc Ninian.  Ar ôl cyrraedd Caerdydd Canolog, bydd y trên yn parhau ar ei daith i Heol y Frenhines Caerdydd, Cathays a Llandaf, ac ymlaen i Merthyr Tudful.

Bydd teithiau i ac o Gaerdydd Canolog yn cymryd yr un amser ag y maent ar hyn o bryd. I'r teithwyr hynny sy'n teithio i Llandaf, Cathays neu Heol y Frenhines Caerdydd, mae dau opsiwn ar gael:

 1. Aros ar y trên ar ôl Caerdydd Canolog, gan y bydd yn parhau i Heol y Frenhines Caerdydd, Cathays, a Llandaf.
 2. Newid yng ngorsaf Pontypridd ar gyfer y gwasanaeth sy'n teithio i Gaerdydd a fydd yn gadael tua 5 munud yn ddiweddarach. Mae’r gwasanaeth hwn yn cychwyn ym Mhontypridd a bydd yn teithio i Gaerdydd drwy Landaf, Cathays, Heol y Frenhines Caerdydd a Bae Caerdydd.

Os ydych yn newid ym Mhontypridd i wasanaeth Caerdydd, bydd amseroedd teithio o Aberdâr i Landaf, Cathays a Heol y Frenhines Caerdydd yn cymryd yr un amser â heddiw.

Bydd gwasanaethau Caerdydd i Aberdâr hefyd yn rhedeg drwy Lein y Ddinas, gan deithio o Gaerdydd trwy Cathays, Heol y Frenhines Caerdydd, Caerdydd Canolog, Parc Ninian, Parc Waun-gron, Y Tyllgoed, Danescourt, Radur ac ymlaen i Aberdâr.

Ni fydd gwasanaethau Aberdâr a Merthyr yn parhau i deithio i Ben-y-bont ar Ogwr, Y Barri nac Ynys y Barri mwyach. Bydd angen i'r rhai sy'n dymuno teithio i'r cyrchfannau hyn newid yn Heol y Frenhines Caerdydd neu Gaerdydd Canolog.

Gwasanaethau Aberdâr

Bydd y gwasanaethau rhwng Aberdâr a Chaerdydd yn rhedeg yn ôl yr arfer i Radyr ond yna byddant yn teithio i Caerdydd Canolog ar hyd Lein y Ddinas, gan alw yn Danescourt, Y Tyllgoed, Parc Waun-Gron a Pharc Ninian.  Ar ôl cyrraedd Caerdydd Canolog, bydd y trên yn parhau ar ei daith i Heol y Frenhines Caerdydd, Cathays a Llandaf, ac ymlaen i Merthyr Tudful.

Bydd teithiau i ac o Gaerdydd Canolog yn cymryd yr un amser ag y maent ar hyn o bryd. I'r teithwyr hynny sy'n teithio i Llandaf, Cathays neu Heol y Frenhines Caerdydd, mae dau opsiwn ar gael:

 1. Aros ar y trên ar ôl Caerdydd Canolog, gan y bydd yn parhau i Heol y Frenhines Caerdydd, Cathays, a Llandaf.
 2. Newid yng ngorsaf Pontypridd ar gyfer y gwasanaeth sy'n teithio i Gaerdydd a fydd yn gadael tua 5 munud yn ddiweddarach. Mae’r gwasanaeth hwn yn cychwyn ym Mhontypridd a bydd yn teithio i Gaerdydd drwy Landaf, Cathays, Heol y Frenhines Caerdydd a Bae Caerdydd.

Os ydych yn newid ym Mhontypridd i wasanaeth Caerdydd, bydd amseroedd teithio o Aberdâr i Landaf, Cathays a Heol y Frenhines Caerdydd yn cymryd yr un amser â heddiw.

Bydd gwasanaethau Caerdydd i Aberdâr hefyd yn rhedeg drwy Lein y Ddinas, gan deithio o Gaerdydd trwy Cathays, Heol y Frenhines Caerdydd, Caerdydd Canolog, Parc Ninian, Parc Waun-gron, Y Tyllgoed, Danescourt, Radur ac ymlaen i Aberdâr.

Ni fydd gwasanaethau Aberdâr a Merthyr yn parhau i deithio i Ben-y-bont ar Ogwr, Y Barri nac Ynys y Barri mwyach. Bydd angen i'r rhai sy'n dymuno teithio i'r cyrchfannau hyn newid yn Heol y Frenhines Caerdydd neu Gaerdydd Canolog.

Gwasanaethau Aberdâr

Bydd y gwasanaethau rhwng Aberdâr a Chaerdydd yn rhedeg yn ôl yr arfer i Radyr ond yna byddant yn teithio i Caerdydd Canolog ar hyd Lein y Ddinas, gan alw yn Danescourt, Y Tyllgoed, Parc Waun-Gron a Pharc Ninian.  Ar ôl cyrraedd Caerdydd Canolog, bydd y trên yn parhau ar ei daith i Heol y Frenhines Caerdydd, Cathays a Llandaf, ac ymlaen i Merthyr Tudful.

Bydd teithiau i ac o Gaerdydd Canolog yn cymryd yr un amser ag y maent ar hyn o bryd. I'r teithwyr hynny sy'n teithio i Llandaf, Cathays neu Heol y Frenhines Caerdydd, mae dau opsiwn ar gael:

 1. Aros ar y trên ar ôl Caerdydd Canolog, gan y bydd yn parhau i Heol y Frenhines Caerdydd, Cathays, a Llandaf.
 2. Newid yng ngorsaf Pontypridd ar gyfer y gwasanaeth sy'n teithio i Gaerdydd a fydd yn gadael tua 5 munud yn ddiweddarach. Mae’r gwasanaeth hwn yn cychwyn ym Mhontypridd a bydd yn teithio i Gaerdydd drwy Landaf, Cathays, Heol y Frenhines Caerdydd a Bae Caerdydd.

Os ydych yn newid ym Mhontypridd i wasanaeth Caerdydd, bydd amseroedd teithio o Aberdâr i Landaf, Cathays a Heol y Frenhines Caerdydd yn cymryd yr un amser â heddiw.

Bydd gwasanaethau Caerdydd i Aberdâr hefyd yn rhedeg drwy Lein y Ddinas, gan deithio o Gaerdydd trwy Cathays, Heol y Frenhines Caerdydd, Caerdydd Canolog, Parc Ninian, Parc Waun-gron, Y Tyllgoed, Danescourt, Radur ac ymlaen i Aberdâr.

Ni fydd gwasanaethau Aberdâr a Merthyr yn parhau i deithio i Ben-y-bont ar Ogwr, Y Barri nac Ynys y Barri mwyach. Bydd angen i'r rhai sy'n dymuno teithio i'r cyrchfannau hyn newid yn Heol y Frenhines Caerdydd neu Gaerdydd Canolog.

Gwasanaethau Aberdâr

Bydd y gwasanaethau rhwng Aberdâr a Chaerdydd yn rhedeg yn ôl yr arfer i Radyr ond yna byddant yn teithio i Caerdydd Canolog ar hyd Lein y Ddinas, gan alw yn Danescourt, Y Tyllgoed, Parc Waun-Gron a Pharc Ninian.  Ar ôl cyrraedd Caerdydd Canolog, bydd y trên yn parhau ar ei daith i Heol y Frenhines Caerdydd, Cathays a Llandaf, ac ymlaen i Merthyr Tudful.

Bydd teithiau i ac o Gaerdydd Canolog yn cymryd yr un amser ag y maent ar hyn o bryd. I'r teithwyr hynny sy'n teithio i Llandaf, Cathays neu Heol y Frenhines Caerdydd, mae dau opsiwn ar gael:

 1. Aros ar y trên ar ôl Caerdydd Canolog, gan y bydd yn parhau i Heol y Frenhines Caerdydd, Cathays, a Llandaf.
 2. Newid yng ngorsaf Pontypridd ar gyfer y gwasanaeth sy'n teithio i Gaerdydd a fydd yn gadael tua 5 munud yn ddiweddarach. Mae’r gwasanaeth hwn yn cychwyn ym Mhontypridd a bydd yn teithio i Gaerdydd drwy Landaf, Cathays, Heol y Frenhines Caerdydd a Bae Caerdydd.

Os ydych yn newid ym Mhontypridd i wasanaeth Caerdydd, bydd amseroedd teithio o Aberdâr i Landaf, Cathays a Heol y Frenhines Caerdydd yn cymryd yr un amser â heddiw.

Bydd gwasanaethau Caerdydd i Aberdâr hefyd yn rhedeg drwy Lein y Ddinas, gan deithio o Gaerdydd trwy Cathays, Heol y Frenhines Caerdydd, Caerdydd Canolog, Parc Ninian, Parc Waun-gron, Y Tyllgoed, Danescourt, Radur ac ymlaen i Aberdâr.

Ni fydd gwasanaethau Aberdâr a Merthyr yn parhau i deithio i Ben-y-bont ar Ogwr, Y Barri nac Ynys y Barri mwyach. Bydd angen i'r rhai sy'n dymuno teithio i'r cyrchfannau hyn newid yn Heol y Frenhines Caerdydd neu Gaerdydd Canolog.

Gwasanaethau Aberdâr

Bydd y gwasanaethau rhwng Aberdâr a Chaerdydd yn rhedeg yn ôl yr arfer i Radyr ond yna byddant yn teithio i Caerdydd Canolog ar hyd Lein y Ddinas, gan alw yn Danescourt, Y Tyllgoed, Parc Waun-Gron a Pharc Ninian.  Ar ôl cyrraedd Caerdydd Canolog, bydd y trên yn parhau ar ei daith i Heol y Frenhines Caerdydd, Cathays a Llandaf, ac ymlaen i Merthyr Tudful.

Bydd teithiau i ac o Gaerdydd Canolog yn cymryd yr un amser ag y maent ar hyn o bryd. I'r teithwyr hynny sy'n teithio i Llandaf, Cathays neu Heol y Frenhines Caerdydd, mae dau opsiwn ar gael:

 1. Aros ar y trên ar ôl Caerdydd Canolog, gan y bydd yn parhau i Heol y Frenhines Caerdydd, Cathays, a Llandaf.
 2. Newid yng ngorsaf Pontypridd ar gyfer y gwasanaeth sy'n teithio i Gaerdydd a fydd yn gadael tua 5 munud yn ddiweddarach. Mae’r gwasanaeth hwn yn cychwyn ym Mhontypridd a bydd yn teithio i Gaerdydd drwy Landaf, Cathays, Heol y Frenhines Caerdydd a Bae Caerdydd.

Os ydych yn newid ym Mhontypridd i wasanaeth Caerdydd, bydd amseroedd teithio o Aberdâr i Landaf, Cathays a Heol y Frenhines Caerdydd yn cymryd yr un amser â heddiw.

Bydd gwasanaethau Caerdydd i Aberdâr hefyd yn rhedeg drwy Lein y Ddinas, gan deithio o Gaerdydd trwy Cathays, Heol y Frenhines Caerdydd, Caerdydd Canolog, Parc Ninian, Parc Waun-gron, Y Tyllgoed, Danescourt, Radur ac ymlaen i Aberdâr.

Ni fydd gwasanaethau Aberdâr a Merthyr yn parhau i deithio i Ben-y-bont ar Ogwr, Y Barri nac Ynys y Barri mwyach. Bydd angen i'r rhai sy'n dymuno teithio i'r cyrchfannau hyn newid yn Heol y Frenhines Caerdydd neu Gaerdydd Canolog.

Gwasanaethau Merthyr Tudful

Bydd gwasanaethau Merthyr Tudful yn rhedeg yn ôl yr arfer i Gaerdydd Canolog, drwy Llandaf, Cathays a Heol y Frenhines Caerdydd. Yna byddant yn parhau i deithio i fyny Lein y Ddinas i Radur, gan barhau i Aberdâr.

Ni fydd gwasanaethau Merthyr yn parhau i deithio i Ben-y-bont ar Ogwr, Y Barri nac Ynys y Barri mwyach. Bydd angen i'r rhai sy'n dymuno teithio i'r cyrchfannau hyn newid yn Heol y Frenhines Caerdydd neu Gaerdydd Canolog.

Gwasanaethau Merthyr Tudful

Bydd gwasanaethau Merthyr Tudful yn rhedeg yn ôl yr arfer i Gaerdydd Canolog, drwy Llandaf, Cathays a Heol y Frenhines Caerdydd. Yna byddant yn parhau i deithio i fyny Lein y Ddinas i Radur, gan barhau i Aberdâr.

Ni fydd gwasanaethau Merthyr yn parhau i deithio i Ben-y-bont ar Ogwr, Y Barri nac Ynys y Barri mwyach. Bydd angen i'r rhai sy'n dymuno teithio i'r cyrchfannau hyn newid yn Heol y Frenhines Caerdydd neu Gaerdydd Canolog.

Gwasanaethau Merthyr Tudful

Bydd gwasanaethau Merthyr Tudful yn rhedeg yn ôl yr arfer i Gaerdydd Canolog, drwy Llandaf, Cathays a Heol y Frenhines Caerdydd. Yna byddant yn parhau i deithio i fyny Lein y Ddinas i Radur, gan barhau i Aberdâr.

Ni fydd gwasanaethau Merthyr yn parhau i deithio i Ben-y-bont ar Ogwr, Y Barri nac Ynys y Barri mwyach. Bydd angen i'r rhai sy'n dymuno teithio i'r cyrchfannau hyn newid yn Heol y Frenhines Caerdydd neu Gaerdydd Canolog.

Gwasanaethau Merthyr Tudful

Bydd gwasanaethau Merthyr Tudful yn rhedeg yn ôl yr arfer i Gaerdydd Canolog, drwy Llandaf, Cathays a Heol y Frenhines Caerdydd. Yna byddant yn parhau i deithio i fyny Lein y Ddinas i Radur, gan barhau i Aberdâr.

Ni fydd gwasanaethau Merthyr yn parhau i deithio i Ben-y-bont ar Ogwr, Y Barri nac Ynys y Barri mwyach. Bydd angen i'r rhai sy'n dymuno teithio i'r cyrchfannau hyn newid yn Heol y Frenhines Caerdydd neu Gaerdydd Canolog.

Gwasanaethau Merthyr Tudful

Bydd gwasanaethau Merthyr Tudful yn rhedeg yn ôl yr arfer i Gaerdydd Canolog, drwy Llandaf, Cathays a Heol y Frenhines Caerdydd. Yna byddant yn parhau i deithio i fyny Lein y Ddinas i Radur, gan barhau i Aberdâr.

Ni fydd gwasanaethau Merthyr yn parhau i deithio i Ben-y-bont ar Ogwr, Y Barri nac Ynys y Barri mwyach. Bydd angen i'r rhai sy'n dymuno teithio i'r cyrchfannau hyn newid yn Heol y Frenhines Caerdydd neu Gaerdydd Canolog.

Gwasanaethau Aberdâr

Bydd y gwasanaethau rhwng Aberdâr a Chaerdydd yn rhedeg yn ôl yr arfer i Radyr ond yna byddant yn teithio i Caerdydd Canolog ar hyd Lein y Ddinas, gan alw yn Danescourt, Y Tyllgoed, Parc Waun-Gron a Pharc Ninian.  Ar ôl cyrraedd Caerdydd Canolog, bydd y trên yn parhau ar ei daith i Heol y Frenhines Caerdydd, Cathays a Llandaf, ac ymlaen i Merthyr Tudful.

Bydd teithiau i ac o Gaerdydd Canolog yn cymryd yr un amser ag y maent ar hyn o bryd. I'r teithwyr hynny sy'n teithio i Llandaf, Cathays neu Heol y Frenhines Caerdydd, mae dau opsiwn ar gael:

 1. Aros ar y trên ar ôl Caerdydd Canolog, gan y bydd yn parhau i Heol y Frenhines Caerdydd, Cathays, a Llandaf.
 2. Newid yng ngorsaf Pontypridd ar gyfer y gwasanaeth sy'n teithio i Gaerdydd a fydd yn cyrraedd tua 5 munud yn ddiweddarach.  Mae'r gwasanaeth hwn yn dechrau ym Mhontypridd a bydd yn teithio i Gaerdydd trwy Llandaf, Cathays, Heol y Frenhines Caerdydd a Bae Caerdydd.

 

Gwasanaethau Merthyr Tudful

Bydd gwasanaethau Merthyr Tudful yn rhedeg yn ôl yr arfer i Gaerdydd Canolog, drwy Llandaf, Cathays a Heol y Frenhines Caerdydd. Yna byddant yn parhau i deithio i fyny Lein y Ddinas i Radur, gan barhau i Aberdâr.

Ni fydd gwasanaethau Aberdâr a Merthyr yn parhau i deithio i Ben-y-bont ar Ogwr, Y Barri nac Ynys y Barri mwyach. Bydd angen i'r rhai sy'n dymuno teithio i'r cyrchfannau hyn newid yn Heol y Frenhines Caerdydd neu Gaerdydd Canolog.

Gwasanaethau Pontypridd i Fae Caerdydd

O 02 Mehefin, byddwn yn Cynyddu amlder gwasanaethau o Bontypridd i Gaerdydd o 6 trên yr awr i 8 trên yr awr, rhwng 07:00 a 19:00 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Bydd pob un o'r 8 trên yr awr yn galw yn Ystâd Trefforest.

Wedi'i gynnwys yn yr 8 trên yr awr, bydd gwasanaeth newydd i Bontypridd a Bae Caerdydd yn rhedeg pob 30 munud o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Bydd y gwasanaeth hwn ar gael yn ogystal â'r gwasanaeth gwennol i Heol y Frenhines Caerdydd a Bae Caerdydd.

Wrth i'r gwaith isadeiledd barhau ar lein Bae Caerdydd, bydd angen i ni leihau'r gwasanaeth dros dro o Heol y Frenhines Caerdydd i Fae Caerdydd o 5 trên yr awr i 4 trên yr awr.

Gwasanaethau Pontypridd i Fae Caerdydd

O 02 Mehefin, byddwn yn Cynyddu amlder gwasanaethau o Bontypridd i Gaerdydd o 6 trên yr awr i 8 trên yr awr, rhwng 07:00 a 19:00 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Bydd pob un o'r 8 trên yr awr yn galw yn Ystâd Trefforest.

Wedi'i gynnwys yn yr 8 trên yr awr, bydd gwasanaeth newydd i Bontypridd a Bae Caerdydd yn rhedeg pob 30 munud o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Bydd y gwasanaeth hwn ar gael yn ogystal â'r gwasanaeth gwennol i Heol y Frenhines Caerdydd a Bae Caerdydd.

Wrth i'r gwaith isadeiledd barhau ar lein Bae Caerdydd, bydd angen i ni leihau'r gwasanaeth dros dro o Heol y Frenhines Caerdydd i Fae Caerdydd o 5 trên yr awr i 4 trên yr awr.

Gwasanaethau Pontypridd i Fae Caerdydd

O 02 Mehefin, byddwn yn Cynyddu amlder gwasanaethau o Bontypridd i Gaerdydd o 6 trên yr awr i 8 trên yr awr, rhwng 07:00 a 19:00 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Bydd pob un o'r 8 trên yr awr yn galw yn Ystâd Trefforest.

Wedi'i gynnwys yn yr 8 trên yr awr, bydd gwasanaeth newydd i Bontypridd a Bae Caerdydd yn rhedeg pob 30 munud o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Bydd y gwasanaeth hwn ar gael yn ogystal â'r gwasanaeth gwennol i Heol y Frenhines Caerdydd a Bae Caerdydd.

Wrth i'r gwaith isadeiledd barhau ar lein Bae Caerdydd, bydd angen i ni leihau'r gwasanaeth dros dro o Heol y Frenhines Caerdydd i Fae Caerdydd o 5 trên yr awr i 4 trên yr awr.

Gwasanaethau Pontypridd i Fae Caerdydd

O 02 Mehefin, byddwn yn Cynyddu amlder gwasanaethau o Bontypridd i Gaerdydd o 6 trên yr awr i 8 trên yr awr, rhwng 07:00 a 19:00 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Bydd pob un o'r 8 trên yr awr yn galw yn Ystâd Trefforest.

Wedi'i gynnwys yn yr 8 trên yr awr, bydd gwasanaeth newydd i Bontypridd a Bae Caerdydd yn rhedeg pob 30 munud o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Bydd y gwasanaeth hwn ar gael yn ogystal â'r gwasanaeth gwennol i Heol y Frenhines Caerdydd a Bae Caerdydd.

Wrth i'r gwaith isadeiledd barhau ar lein Bae Caerdydd, bydd angen i ni leihau'r gwasanaeth dros dro o Heol y Frenhines Caerdydd i Fae Caerdydd o 5 trên yr awr i 4 trên yr awr.

Gwasanaethau Pontypridd i Fae Caerdydd

O 02 Mehefin, byddwn yn Cynyddu amlder gwasanaethau o Bontypridd i Gaerdydd o 6 trên yr awr i 8 trên yr awr, rhwng 07:00 a 19:00 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Bydd pob un o'r 8 trên yr awr yn galw yn Ystâd Trefforest.

Wedi'i gynnwys yn yr 8 trên yr awr, bydd gwasanaeth newydd i Bontypridd a Bae Caerdydd yn rhedeg pob 30 munud o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Bydd y gwasanaeth hwn ar gael yn ogystal â'r gwasanaeth gwennol i Heol y Frenhines Caerdydd a Bae Caerdydd.

Wrth i'r gwaith isadeiledd barhau ar lein Bae Caerdydd, bydd angen i ni leihau'r gwasanaeth dros dro o Heol y Frenhines Caerdydd i Fae Caerdydd o 5 trên yr awr i 4 trên yr awr.

Gwasanaethau Pontypridd i Fae Caerdydd

O 02 Mehefin, byddwn yn Cynyddu amlder gwasanaethau o Bontypridd i Gaerdydd o 6 trên yr awr i 8 trên yr awr, rhwng 07:00 a 19:00 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Bydd pob un o'r 8 trên yr awr yn galw yn Ystâd Trefforest.

Wedi'i gynnwys yn yr 8 trên yr awr, bydd gwasanaeth newydd i Bontypridd a Bae Caerdydd yn rhedeg pob 30 munud o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Bydd y gwasanaeth hwn ar gael yn ogystal â'r gwasanaeth gwennol i Heol y Frenhines Caerdydd a Bae Caerdydd.

Wrth i'r gwaith isadeiledd barhau ar lein Bae Caerdydd, bydd angen i ni leihau'r gwasanaeth dros dro o Heol y Frenhines Caerdydd i Fae Caerdydd o 5 trên yr awr i 4 trên yr awr.

Gwasanaethau Pontypridd i Fae Caerdydd

O 02 Mehefin, byddwn yn Cynyddu amlder gwasanaethau o Bontypridd i Gaerdydd o 6 trên yr awr i 8 trên yr awr, rhwng 07:00 a 19:00 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Bydd pob un o'r 8 trên yr awr yn galw yn Ystâd Trefforest.

Wedi'i gynnwys yn yr 8 trên yr awr, bydd gwasanaeth newydd i Bontypridd a Bae Caerdydd yn rhedeg pob 30 munud o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Bydd y gwasanaeth hwn ar gael yn ogystal â'r gwasanaeth gwennol i Heol y Frenhines Caerdydd a Bae Caerdydd.

Wrth i'r gwaith isadeiledd barhau ar lein Bae Caerdydd, bydd angen i ni leihau'r gwasanaeth dros dro o Heol y Frenhines Caerdydd i Fae Caerdydd o 5 trên yr awr i 4 trên yr awr.

Gwasanaethau Pontypridd i Fae Caerdydd

O 02 Mehefin, byddwn yn Cynyddu amlder gwasanaethau o Bontypridd i Gaerdydd o 6 trên yr awr i 8 trên yr awr, rhwng 07:00 a 19:00 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Bydd pob un o'r 8 trên yr awr yn galw yn Ystâd Trefforest.

Wedi'i gynnwys yn yr 8 trên yr awr, bydd gwasanaeth newydd i Bontypridd a Bae Caerdydd yn rhedeg pob 30 munud o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Bydd y gwasanaeth hwn ar gael yn ogystal â'r gwasanaeth gwennol i Heol y Frenhines Caerdydd a Bae Caerdydd.

Wrth i'r gwaith isadeiledd barhau ar lein Bae Caerdydd, bydd angen i ni leihau'r gwasanaeth dros dro o Heol y Frenhines Caerdydd i Fae Caerdydd o 5 trên yr awr i 4 trên yr awr.

Gwasanaethau lein Coryton i Lein y Ddinas

Ar hyn o bryd, mae gwasanaethau llinell Coryton yn teithio i Heol y Frenhines Caerdydd a Chaerdydd Canolog, ac yna'n parhau i Radur ar hyd y Lein y Ddinas.

O 02 Mehefin, bydd gwasanaethau lein Coryton yn teithio i Heol y Frenhines Caerdydd a Caerdydd Canolog, fodd bynnag, byddant yn parhau i deithio i Benarth ac ni fyddant yn teithio ymlaen ar Lein y Ddinas.

Bydd gorsafoedd Lein y Ddinas yn cael eu gwasanaethu gan drenau Lein Aberdâr a fydd yn teithio yn ôl ac ymlaen o Gaerdydd ar hyd Lein y Ddinas.

Cynghorir y rhai sydd angen teithio rhwng llinellau Coryton a Lein y Ddinas i newid yn Heol y Frenhines Caerdydd neu Caerdydd Canolog.

Gwasanaethau lein Coryton i Lein y Ddinas

Ar hyn o bryd, mae gwasanaethau llinell Coryton yn teithio i Heol y Frenhines Caerdydd a Chaerdydd Canolog, ac yna'n parhau i Radur ar hyd y Lein y Ddinas.

O 02 Mehefin, bydd gwasanaethau lein Coryton yn teithio i Heol y Frenhines Caerdydd a Caerdydd Canolog, fodd bynnag, byddant yn parhau i deithio i Benarth ac ni fyddant yn teithio ymlaen ar Lein y Ddinas.

Bydd gorsafoedd Lein y Ddinas yn cael eu gwasanaethu gan drenau Lein Aberdâr a fydd yn teithio yn ôl ac ymlaen o Gaerdydd ar hyd Lein y Ddinas.

Cynghorir y rhai sydd angen teithio rhwng llinellau Coryton a Lein y Ddinas i newid yn Heol y Frenhines Caerdydd neu Caerdydd Canolog.

Gwasanaethau lein Coryton i Lein y Ddinas

Ar hyn o bryd, mae gwasanaethau llinell Coryton yn teithio i Heol y Frenhines Caerdydd a Chaerdydd Canolog, ac yna'n parhau i Radur ar hyd y Lein y Ddinas.

O 02 Mehefin, bydd gwasanaethau lein Coryton yn teithio i Heol y Frenhines Caerdydd a Caerdydd Canolog, fodd bynnag, byddant yn parhau i deithio i Benarth ac ni fyddant yn teithio ymlaen ar Lein y Ddinas.

Bydd gorsafoedd Lein y Ddinas yn cael eu gwasanaethu gan drenau Lein Aberdâr a fydd yn teithio yn ôl ac ymlaen o Gaerdydd ar hyd Lein y Ddinas.

Cynghorir y rhai sydd angen teithio rhwng llinellau Coryton a Lein y Ddinas i newid yn Heol y Frenhines Caerdydd neu Caerdydd Canolog.

Gwasanaethau lein Coryton i Lein y Ddinas

Ar hyn o bryd, mae gwasanaethau llinell Coryton yn teithio i Heol y Frenhines Caerdydd a Chaerdydd Canolog, ac yna'n parhau i Radur ar hyd y Lein y Ddinas.

O 02 Mehefin, bydd gwasanaethau lein Coryton yn teithio i Heol y Frenhines Caerdydd a Caerdydd Canolog, fodd bynnag, byddant yn parhau i deithio i Benarth ac ni fyddant yn teithio ymlaen ar Lein y Ddinas.

Bydd gorsafoedd Lein y Ddinas yn cael eu gwasanaethu gan drenau Lein Aberdâr a fydd yn teithio yn ôl ac ymlaen o Gaerdydd ar hyd Lein y Ddinas.

Cynghorir y rhai sydd angen teithio rhwng llinellau Coryton a Lein y Ddinas i newid yn Heol y Frenhines Caerdydd neu Caerdydd Canolog.

Gwasanaethau lein Coryton i Lein y Ddinas

Ar hyn o bryd, mae gwasanaethau llinell Coryton yn teithio i Heol y Frenhines Caerdydd a Chaerdydd Canolog, ac yna'n parhau i Radur ar hyd y Lein y Ddinas.

O 02 Mehefin, bydd gwasanaethau lein Coryton yn teithio i Heol y Frenhines Caerdydd a Caerdydd Canolog, fodd bynnag, byddant yn parhau i deithio i Benarth ac ni fyddant yn teithio ymlaen ar Lein y Ddinas.

Bydd gorsafoedd Lein y Ddinas yn cael eu gwasanaethu gan drenau Lein Aberdâr a fydd yn teithio yn ôl ac ymlaen o Gaerdydd ar hyd Lein y Ddinas.

Cynghorir y rhai sydd angen teithio rhwng llinellau Coryton a Lein y Ddinas i newid yn Heol y Frenhines Caerdydd neu Caerdydd Canolog.

Gwasanaethau lein Coryton i Lein y Ddinas

Ar hyn o bryd, mae gwasanaethau llinell Coryton yn teithio i Heol y Frenhines Caerdydd a Chaerdydd Canolog, ac yna'n parhau i Radur ar hyd y Lein y Ddinas.

O 02 Mehefin, bydd gwasanaethau lein Coryton yn teithio i Heol y Frenhines Caerdydd a Caerdydd Canolog, fodd bynnag, byddant yn parhau i deithio i Benarth ac ni fyddant yn teithio ymlaen ar Lein y Ddinas.

Bydd gorsafoedd Lein y Ddinas yn cael eu gwasanaethu gan drenau Lein Aberdâr a fydd yn teithio yn ôl ac ymlaen o Gaerdydd ar hyd Lein y Ddinas.

Cynghorir y rhai sydd angen teithio rhwng llinellau Coryton a Lein y Ddinas i newid yn Heol y Frenhines Caerdydd neu Caerdydd Canolog.

Gwasanaethau lein Coryton i Lein y Ddinas

Ar hyn o bryd, mae gwasanaethau llinell Coryton yn teithio i Heol y Frenhines Caerdydd a Chaerdydd Canolog, ac yna'n parhau i Radur ar hyd y Lein y Ddinas.

O 02 Mehefin, bydd gwasanaethau lein Coryton yn teithio i Heol y Frenhines Caerdydd a Caerdydd Canolog, fodd bynnag, byddant yn parhau i deithio i Benarth ac ni fyddant yn teithio ymlaen ar Lein y Ddinas.

Bydd gorsafoedd Lein y Ddinas yn cael eu gwasanaethu gan drenau Lein Aberdâr a fydd yn teithio yn ôl ac ymlaen o Gaerdydd ar hyd Lein y Ddinas.

Cynghorir y rhai sydd angen teithio rhwng llinellau Coryton a Lein y Ddinas i newid yn Heol y Frenhines Caerdydd neu Caerdydd Canolog.

Gwasanaethau lein Coryton i Lein y Ddinas

Ar hyn o bryd, mae gwasanaethau llinell Coryton yn teithio i Heol y Frenhines Caerdydd a Chaerdydd Canolog, ac yna'n parhau i Radur ar hyd y Lein y Ddinas.

O 02 Mehefin, bydd gwasanaethau lein Coryton yn teithio i Heol y Frenhines Caerdydd a Caerdydd Canolog, fodd bynnag, byddant yn parhau i deithio i Benarth ac ni fyddant yn teithio ymlaen ar Lein y Ddinas.

Bydd gorsafoedd Lein y Ddinas yn cael eu gwasanaethu gan drenau Lein Aberdâr a fydd yn teithio yn ôl ac ymlaen o Gaerdydd ar hyd Lein y Ddinas.

Cynghorir y rhai sydd angen teithio rhwng llinellau Coryton a Lein y Ddinas i newid yn Heol y Frenhines Caerdydd neu Caerdydd Canolog.

Gwasanaethau lein Coryton i Lein y Ddinas

Ar hyn o bryd, mae gwasanaethau llinell Coryton yn teithio i Heol y Frenhines Caerdydd a Chaerdydd Canolog, ac yna'n parhau i Radur ar hyd y Lein y Ddinas.

O 02 Mehefin, bydd gwasanaethau lein Coryton yn teithio i Heol y Frenhines Caerdydd a Caerdydd Canolog, fodd bynnag, byddant yn parhau i deithio i Benarth ac ni fyddant yn teithio ymlaen ar Lein y Ddinas.

Bydd gorsafoedd Lein y Ddinas yn cael eu gwasanaethu gan drenau Lein Aberdâr a fydd yn teithio yn ôl ac ymlaen o Gaerdydd ar hyd Lein y Ddinas.

Cynghorir y rhai sydd angen teithio rhwng llinellau Coryton a Lein y Ddinas i newid yn Heol y Frenhines Caerdydd neu Caerdydd Canolog.

Gwasanaethau lein Coryton i Lein y Ddinas

Ar hyn o bryd, mae gwasanaethau llinell Coryton yn teithio i Heol y Frenhines Caerdydd a Chaerdydd Canolog, ac yna'n parhau i Radur ar hyd y Lein y Ddinas.

O 02 Mehefin, bydd gwasanaethau lein Coryton yn teithio i Heol y Frenhines Caerdydd a Caerdydd Canolog, fodd bynnag, byddant yn parhau i deithio i Benarth ac ni fyddant yn teithio ymlaen ar Lein y Ddinas.

Bydd gorsafoedd Lein y Ddinas yn cael eu gwasanaethu gan drenau Lein Aberdâr a fydd yn teithio yn ôl ac ymlaen o Gaerdydd ar hyd Lein y Ddinas.

Cynghorir y rhai sydd angen teithio rhwng llinellau Coryton a Lein y Ddinas i newid yn Heol y Frenhines Caerdydd neu Caerdydd Canolog.

Gwasanaethau lein Rhymni

O 02 Mehefin, byddwn yn Cynyddu amlder trenau o 1 trên yr awr rhwng Bargod a Rhymni i 2 drên yr awr, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, gyda phob trên arall yn rhedeg yn ddi-stop rhwng Bargod a Rhymni.

Byddwn hefyd yn cynyddu’r amlder rhwng Caerdydd a Chaerffili, gyda threnau’n rhedeg bob 10 munud rhwng 06:30 a 18:30 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.

Bydd gwasanaeth hwyrol amlach hefyd rhwng Caerdydd a Bargod, gyda threnau yn rhedeg bob 15 munud tan 19:00 yn lle 18:00.

Bydd gwasanaethau Rhymni a Bargod yn teithio i Gaerdydd Canolog, ac yna'n parhau i Ben-y-bont ar Ogwr, y Barri ac Ynys y Barri.

Bydd gwasanaethau Caerffili yn parhau i deithio i Benarth.

Gwasanaethau lein Rhymni

O 02 Mehefin, byddwn yn Cynyddu amlder trenau o 1 trên yr awr rhwng Bargod a Rhymni i 2 drên yr awr, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, gyda phob trên arall yn rhedeg yn ddi-stop rhwng Bargod a Rhymni.

Byddwn hefyd yn cynyddu’r amlder rhwng Caerdydd a Chaerffili, gyda threnau’n rhedeg bob 10 munud rhwng 06:30 a 18:30 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.

Bydd gwasanaeth hwyrol amlach hefyd rhwng Caerdydd a Bargod, gyda threnau yn rhedeg bob 15 munud tan 19:00 yn lle 18:00.

Bydd gwasanaethau Rhymni a Bargod yn teithio i Gaerdydd Canolog, ac yna'n parhau i Ben-y-bont ar Ogwr, y Barri ac Ynys y Barri.

Bydd gwasanaethau Caerffili yn parhau i deithio i Benarth.

Gwasanaethau lein Rhymni

O 02 Mehefin, byddwn yn Cynyddu amlder trenau o 1 trên yr awr rhwng Bargod a Rhymni i 2 drên yr awr, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, gyda phob trên arall yn rhedeg yn ddi-stop rhwng Bargod a Rhymni.

Byddwn hefyd yn cynyddu’r amlder rhwng Caerdydd a Chaerffili, gyda threnau’n rhedeg bob 10 munud rhwng 06:30 a 18:30 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.

Bydd gwasanaeth hwyrol amlach hefyd rhwng Caerdydd a Bargod, gyda threnau yn rhedeg bob 15 munud tan 19:00 yn lle 18:00.

Bydd gwasanaethau Rhymni a Bargod yn teithio i Gaerdydd Canolog, ac yna'n parhau i Ben-y-bont ar Ogwr, y Barri ac Ynys y Barri.

Bydd gwasanaethau Caerffili yn parhau i deithio i Benarth.

Gwasanaethau lein Rhymni

O 02 Mehefin, byddwn yn Cynyddu amlder trenau o 1 trên yr awr rhwng Bargod a Rhymni i 2 drên yr awr, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, gyda phob trên arall yn rhedeg yn ddi-stop rhwng Bargod a Rhymni.

Byddwn hefyd yn cynyddu’r amlder rhwng Caerdydd a Chaerffili, gyda threnau’n rhedeg bob 10 munud rhwng 06:30 a 18:30 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.

Bydd gwasanaeth hwyrol amlach hefyd rhwng Caerdydd a Bargod, gyda threnau yn rhedeg bob 15 munud tan 19:00 yn lle 18:00.

Bydd gwasanaethau Rhymni a Bargod yn teithio i Gaerdydd Canolog, ac yna'n parhau i Ben-y-bont ar Ogwr, y Barri ac Ynys y Barri.

Bydd gwasanaethau Caerffili yn parhau i deithio i Benarth.

Gwasanaethau lein Rhymni

O 02 Mehefin, byddwn yn Cynyddu amlder trenau o 1 trên yr awr rhwng Bargod a Rhymni i 2 drên yr awr, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, gyda phob trên arall yn rhedeg yn ddi-stop rhwng Bargod a Rhymni.

Byddwn hefyd yn cynyddu’r amlder rhwng Caerdydd a Chaerffili, gyda threnau’n rhedeg bob 10 munud rhwng 06:30 a 18:30 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.

Bydd gwasanaeth hwyrol amlach hefyd rhwng Caerdydd a Bargod, gyda threnau yn rhedeg bob 15 munud tan 19:00 yn lle 18:00.

Bydd gwasanaethau Rhymni a Bargod yn teithio i Gaerdydd Canolog, ac yna'n parhau i Ben-y-bont ar Ogwr, y Barri ac Ynys y Barri.

Bydd gwasanaethau Caerffili yn parhau i deithio i Benarth.

Gwasanaethau lein Rhymni

O 02 Mehefin, byddwn yn Cynyddu amlder trenau o 1 trên yr awr rhwng Bargod a Rhymni i 2 drên yr awr, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, gyda phob trên arall yn rhedeg yn ddi-stop rhwng Bargod a Rhymni.

Byddwn hefyd yn cynyddu’r amlder rhwng Caerdydd a Chaerffili, gyda threnau’n rhedeg bob 10 munud rhwng 06:30 a 18:30 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.

Bydd gwasanaeth hwyrol amlach hefyd rhwng Caerdydd a Bargod, gyda threnau yn rhedeg bob 15 munud tan 19:00 yn lle 18:00.

Bydd gwasanaethau Rhymni a Bargod yn teithio i Gaerdydd Canolog, ac yna'n parhau i Ben-y-bont ar Ogwr, y Barri ac Ynys y Barri.

Bydd gwasanaethau Caerffili yn parhau i deithio i Benarth.

Gwasanaethau lein Rhymni

O 02 Mehefin, byddwn yn Cynyddu amlder trenau o 1 trên yr awr rhwng Bargod a Rhymni i 2 drên yr awr, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, gyda phob trên arall yn rhedeg yn ddi-stop rhwng Bargod a Rhymni.

Byddwn hefyd yn cynyddu’r amlder rhwng Caerdydd a Chaerffili, gyda threnau’n rhedeg bob 10 munud rhwng 06:30 a 18:30 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.

Bydd gwasanaeth hwyrol amlach hefyd rhwng Caerdydd a Bargod, gyda threnau yn rhedeg bob 15 munud tan 19:00 yn lle 18:00.

Bydd gwasanaethau Rhymni a Bargod yn teithio i Gaerdydd Canolog, ac yna'n parhau i Ben-y-bont ar Ogwr, y Barri ac Ynys y Barri.

Bydd gwasanaethau Caerffili yn parhau i deithio i Benarth.

Gwasanaethau lein Rhymni

O 02 Mehefin, byddwn yn Cynyddu amlder trenau o 1 trên yr awr rhwng Bargod a Rhymni i 2 drên yr awr, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, gyda phob trên arall yn rhedeg yn ddi-stop rhwng Bargod a Rhymni.

Byddwn hefyd yn cynyddu’r amlder rhwng Caerdydd a Chaerffili, gyda threnau’n rhedeg bob 10 munud rhwng 06:30 a 18:30 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.

Bydd gwasanaeth hwyrol amlach hefyd rhwng Caerdydd a Bargod, gyda threnau yn rhedeg bob 15 munud tan 19:00 yn lle 18:00.

Bydd gwasanaethau Rhymni a Bargod yn teithio i Gaerdydd Canolog, ac yna'n parhau i Ben-y-bont ar Ogwr, y Barri ac Ynys y Barri.

Bydd gwasanaethau Caerffili yn parhau i deithio i Benarth.

Gwasanaethau lein Rhymni

O 02 Mehefin, byddwn yn Cynyddu amlder trenau o 1 trên yr awr rhwng Bargod a Rhymni i 2 drên yr awr, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, gyda phob trên arall yn rhedeg yn ddi-stop rhwng Bargod a Rhymni.

Byddwn hefyd yn cynyddu’r amlder rhwng Caerdydd a Chaerffili, gyda threnau’n rhedeg bob 10 munud rhwng 06:30 a 18:30 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.

Bydd gwasanaeth hwyrol amlach hefyd rhwng Caerdydd a Bargod, gyda threnau yn rhedeg bob 15 munud tan 19:00 yn lle 18:00.

Bydd gwasanaethau Rhymni a Bargod yn teithio i Gaerdydd Canolog, ac yna'n parhau i Ben-y-bont ar Ogwr, y Barri ac Ynys y Barri.

Bydd gwasanaethau Caerffili yn parhau i deithio i Benarth.

Gwasanaethau lein Rhymni

O 02 Mehefin, byddwn yn Cynyddu amlder trenau o 1 trên yr awr rhwng Bargod a Rhymni i 2 drên yr awr, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, gyda phob trên arall yn rhedeg yn ddi-stop rhwng Bargod a Rhymni.

Byddwn hefyd yn cynyddu’r amlder rhwng Caerdydd a Chaerffili, gyda threnau’n rhedeg bob 10 munud rhwng 06:30 a 18:30 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.

Bydd gwasanaeth hwyrol amlach hefyd rhwng Caerdydd a Bargod, gyda threnau yn rhedeg bob 15 munud tan 19:00 yn lle 18:00.

Bydd gwasanaethau Rhymni a Bargod yn teithio i Gaerdydd Canolog, ac yna'n parhau i Ben-y-bont ar Ogwr, y Barri ac Ynys y Barri.

Bydd gwasanaethau Caerffili yn parhau i deithio i Benarth.

Gwasanaethau lein Rhymni

O 02 Mehefin, byddwn yn Cynyddu amlder trenau o 1 trên yr awr rhwng Bargod a Rhymni i 2 drên yr awr, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, gyda phob trên arall yn rhedeg yn ddi-stop rhwng Bargod a Rhymni.

Byddwn hefyd yn cynyddu’r amlder rhwng Caerdydd a Chaerffili, gyda threnau’n rhedeg bob 10 munud rhwng 06:30 a 18:30 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.

Bydd gwasanaeth hwyrol amlach hefyd rhwng Caerdydd a Bargod, gyda threnau yn rhedeg bob 15 munud tan 19:00 yn lle 18:00.

Bydd gwasanaethau Rhymni a Bargod yn teithio i Gaerdydd Canolog, ac yna'n parhau i Ben-y-bont ar Ogwr, y Barri ac Ynys y Barri.

Bydd gwasanaethau Caerffili yn parhau i deithio i Benarth.

Gwasanaethau lein Rhymni

O 02 Mehefin, byddwn yn Cynyddu amlder trenau o 1 trên yr awr rhwng Bargod a Rhymni i 2 drên yr awr, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, gyda phob trên arall yn rhedeg yn ddi-stop rhwng Bargod a Rhymni.

Byddwn hefyd yn cynyddu’r amlder rhwng Caerdydd a Chaerffili, gyda threnau’n rhedeg bob 10 munud rhwng 06:30 a 18:30 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.

Bydd gwasanaeth hwyrol amlach hefyd rhwng Caerdydd a Bargod, gyda threnau yn rhedeg bob 15 munud tan 19:00 yn lle 18:00.

Bydd gwasanaethau Rhymni a Bargod yn teithio i Gaerdydd Canolog, ac yna'n parhau i Ben-y-bont ar Ogwr, y Barri ac Ynys y Barri.

Bydd gwasanaethau Caerffili yn parhau i deithio i Benarth.

Gwasanaethau lein Rhymni

O 02 Mehefin, byddwn yn Cynyddu amlder trenau o 1 trên yr awr rhwng Bargod a Rhymni i 2 drên yr awr, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, gyda phob trên arall yn rhedeg yn ddi-stop rhwng Bargod a Rhymni.

Byddwn hefyd yn cynyddu’r amlder rhwng Caerdydd a Chaerffili, gyda threnau’n rhedeg bob 10 munud rhwng 06:30 a 18:30 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.

Bydd gwasanaeth hwyrol amlach hefyd rhwng Caerdydd a Bargod, gyda threnau yn rhedeg bob 15 munud tan 19:00 yn lle 18:00.

Bydd gwasanaethau Rhymni a Bargod yn teithio i Gaerdydd Canolog, ac yna'n parhau i Ben-y-bont ar Ogwr, y Barri ac Ynys y Barri.

Bydd gwasanaethau Caerffili yn parhau i deithio i Benarth.

Gwasanaethau lein Rhymni

O 02 Mehefin, byddwn yn Cynyddu amlder trenau o 1 trên yr awr rhwng Bargod a Rhymni i 2 drên yr awr, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, gyda phob trên arall yn rhedeg yn ddi-stop rhwng Bargod a Rhymni.

Byddwn hefyd yn cynyddu’r amlder rhwng Caerdydd a Chaerffili, gyda threnau’n rhedeg bob 10 munud rhwng 06:30 a 18:30 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.

Bydd gwasanaeth hwyrol amlach hefyd rhwng Caerdydd a Bargod, gyda threnau yn rhedeg bob 15 munud tan 19:00 yn lle 18:00.

Bydd gwasanaethau Rhymni a Bargod yn teithio i Gaerdydd Canolog, ac yna'n parhau i Ben-y-bont ar Ogwr, y Barri ac Ynys y Barri.

Bydd gwasanaethau Caerffili yn parhau i deithio i Benarth.

Gwasanaethau lein Rhymni

O 02 Mehefin, byddwn yn Cynyddu amlder trenau o 1 trên yr awr rhwng Bargod a Rhymni i 2 drên yr awr, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, gyda phob trên arall yn rhedeg yn ddi-stop rhwng Bargod a Rhymni.

Byddwn hefyd yn cynyddu’r amlder rhwng Caerdydd a Chaerffili, gyda threnau’n rhedeg bob 10 munud rhwng 06:30 a 18:30 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.

Bydd gwasanaeth hwyrol amlach hefyd rhwng Caerdydd a Bargod, gyda threnau yn rhedeg bob 15 munud tan 19:00 yn lle 18:00.

Bydd gwasanaethau Rhymni a Bargod yn teithio i Gaerdydd Canolog, ac yna'n parhau i Ben-y-bont ar Ogwr, y Barri ac Ynys y Barri.

Bydd gwasanaethau Caerffili yn parhau i deithio i Benarth.

Gwasanaethau lein Rhymni

O 02 Mehefin, byddwn yn Cynyddu amlder trenau o 1 trên yr awr rhwng Bargod a Rhymni i 2 drên yr awr, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, gyda phob trên arall yn rhedeg yn ddi-stop rhwng Bargod a Rhymni.

Byddwn hefyd yn cynyddu’r amlder rhwng Caerdydd a Chaerffili, gyda threnau’n rhedeg bob 10 munud rhwng 06:30 a 18:30 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.

Bydd gwasanaeth hwyrol amlach hefyd rhwng Caerdydd a Bargod, gyda threnau yn rhedeg bob 15 munud tan 19:00 yn lle 18:00.

Bydd gwasanaethau Rhymni a Bargod yn teithio i Gaerdydd Canolog, ac yna'n parhau i Ben-y-bont ar Ogwr, y Barri ac Ynys y Barri.

Bydd gwasanaethau Caerffili yn parhau i deithio i Benarth.

Gwasanaethau Penarth

Ar hyn o bryd, mae gwasanaethau Rhymni a Bargod yn teithio i Benarth.

O 02 Mehefin, bydd gwasanaethau Rhymni a Bargod yn teithio i Gaerdydd Canolog, ac yna ymlaen i Ben-y-bont ar Ogwr ac Ynys y Barri. Yn lle hynny, bydd gwasanaethau Coryton a Chaerffili yn teithio i Benarth.

Gall y rheini sy'n teithio rhwng Penarth a Rhymni/Bargoed ddod oddi ar y trên yng Nghaerffili, Heol y Frenhines Caerdydd neu orsaf Caerdydd Canolog.

Gwasanaethau Penarth

Ar hyn o bryd, mae gwasanaethau Rhymni a Bargod yn teithio i Benarth.

O 02 Mehefin, bydd gwasanaethau Rhymni a Bargod yn teithio i Gaerdydd Canolog, ac yna ymlaen i Ben-y-bont ar Ogwr ac Ynys y Barri. Yn lle hynny, bydd gwasanaethau Coryton a Chaerffili yn teithio i Benarth.

Gall y rheini sy'n teithio rhwng Penarth a Rhymni/Bargoed ddod oddi ar y trên yng Nghaerffili, Heol y Frenhines Caerdydd neu orsaf Caerdydd Canolog.

 

Gwasanaethau Ynys y Barri a Phen-y-bont ar Ogwr (Trwy Rhws)

Ar hyn o bryd, mae gwasanaethau Aberdâr yn teithio i Caerdydd Canolog ac yna i'r Barri ac Ynys y Barri. Ar hyn o bryd mae gwasanaethau Merthyr yn teithio i Ben-y-bont ar Ogwr, Y Barri ac Ynys y Barri.

O 02 Mehefin, bydd gwasanaethau Aberdâr a Merthyr yn teithio i Caerdydd Canolog, ond ni fyddant yn teithio ymlaen i Ben-y-bont ar Ogwr, Y Barri nac i Ynys y Barri.

Yn hytrach, bydd gwasanaethau Rhymni a Bargoed yn teithio i Caerdydd Canolog ac yna Pen-y-bont ac Ynys y Barri.

Cynghorir y rhai sy'n teithio o Ferthyr neu Aberdâr i Ben-y-bont ar Ogwr, Y Barri ac Ynys y Barri i newid yn Caerdydd Canolog.

Gwasanaethau Penarth

Ar hyn o bryd, mae gwasanaethau Rhymni a Bargod yn teithio i Benarth.

O 02 Mehefin, bydd gwasanaethau Rhymni a Bargod yn teithio i Gaerdydd Canolog, ac yna ymlaen i Ben-y-bont ar Ogwr ac Ynys y Barri. Yn lle hynny, bydd gwasanaethau Coryton a Chaerffili yn teithio i Benarth.

Gall y rheini sy'n teithio rhwng Penarth a Rhymni/Bargoed ddod oddi ar y trên yng Nghaerffili, Heol y Frenhines Caerdydd neu orsaf Caerdydd Canolog.

Gwasanaethau Ynys y Barri a Phen-y-bont ar Ogwr (Trwy Rhws)

Ar hyn o bryd, mae gwasanaethau Aberdâr yn teithio i Caerdydd Canolog ac yna i'r Barri ac Ynys y Barri. Ar hyn o bryd mae gwasanaethau Merthyr yn teithio i Ben-y-bont ar Ogwr, Y Barri ac Ynys y Barri.

O 02 Mehefin, bydd gwasanaethau Aberdâr a Merthyr yn teithio i Caerdydd Canolog, ond ni fyddant yn teithio ymlaen i Ben-y-bont ar Ogwr, Y Barri nac i Ynys y Barri.

Yn hytrach, bydd gwasanaethau Rhymni a Bargoed yn teithio i Caerdydd Canolog ac yna Pen-y-bont ac Ynys y Barri.

Cynghorir y rhai sy'n teithio o Ferthyr neu Aberdâr i Ben-y-bont ar Ogwr, Y Barri ac Ynys y Barri i newid yn Caerdydd Canolog.

Gwasanaethau Ynys y Barri a Phen-y-bont ar Ogwr (Trwy Rhws)

Ar hyn o bryd, mae gwasanaethau Aberdâr yn teithio i Caerdydd Canolog ac yna i'r Barri ac Ynys y Barri. Ar hyn o bryd mae gwasanaethau Merthyr yn teithio i Ben-y-bont ar Ogwr, Y Barri ac Ynys y Barri.

O 02 Mehefin, bydd gwasanaethau Aberdâr a Merthyr yn teithio i Caerdydd Canolog, ond ni fyddant yn teithio ymlaen i Ben-y-bont ar Ogwr, Y Barri nac i Ynys y Barri.

Yn hytrach, bydd gwasanaethau Rhymni a Bargoed yn teithio i Caerdydd Canolog ac yna Pen-y-bont ac Ynys y Barri.

Cynghorir y rhai sy'n teithio o Ferthyr neu Aberdâr i Ben-y-bont ar Ogwr, Y Barri ac Ynys y Barri i newid yn Caerdydd Canolog.

Gwasanaethau Ynys y Barri a Phen-y-bont ar Ogwr (Trwy Rhws)

Ar hyn o bryd, mae gwasanaethau Aberdâr yn teithio i Caerdydd Canolog ac yna i'r Barri ac Ynys y Barri. Ar hyn o bryd mae gwasanaethau Merthyr yn teithio i Ben-y-bont ar Ogwr, Y Barri ac Ynys y Barri.

O 02 Mehefin, bydd gwasanaethau Aberdâr a Merthyr yn teithio i Caerdydd Canolog, ond ni fyddant yn teithio ymlaen i Ben-y-bont ar Ogwr, Y Barri nac i Ynys y Barri.

Yn hytrach, bydd gwasanaethau Rhymni a Bargoed yn teithio i Caerdydd Canolog ac yna Pen-y-bont ac Ynys y Barri.

Cynghorir y rhai sy'n teithio o Ferthyr neu Aberdâr i Ben-y-bont ar Ogwr, Y Barri ac Ynys y Barri i newid yn Caerdydd Canolog.

Gwasanaethau Ynys y Barri a Phen-y-bont ar Ogwr (Trwy Rhws)

Ar hyn o bryd, mae gwasanaethau Aberdâr yn teithio i Caerdydd Canolog ac yna i'r Barri ac Ynys y Barri. Ar hyn o bryd mae gwasanaethau Merthyr yn teithio i Ben-y-bont ar Ogwr, Y Barri ac Ynys y Barri.

O 02 Mehefin, bydd gwasanaethau Aberdâr a Merthyr yn teithio i Caerdydd Canolog, ond ni fyddant yn teithio ymlaen i Ben-y-bont ar Ogwr, Y Barri nac i Ynys y Barri.

Yn hytrach, bydd gwasanaethau Rhymni a Bargoed yn teithio i Caerdydd Canolog ac yna Pen-y-bont ac Ynys y Barri.

Cynghorir y rhai sy'n teithio o Ferthyr neu Aberdâr i Ben-y-bont ar Ogwr, Y Barri ac Ynys y Barri i newid yn Caerdydd Canolog.

Gwasanaethau Ynys y Barri a Phen-y-bont ar Ogwr (Trwy Rhws)

Ar hyn o bryd, mae gwasanaethau Aberdâr yn teithio i Caerdydd Canolog ac yna i'r Barri ac Ynys y Barri. Ar hyn o bryd mae gwasanaethau Merthyr yn teithio i Ben-y-bont ar Ogwr, Y Barri ac Ynys y Barri.

O 02 Mehefin, bydd gwasanaethau Aberdâr a Merthyr yn teithio i Caerdydd Canolog, ond ni fyddant yn teithio ymlaen i Ben-y-bont ar Ogwr, Y Barri nac i Ynys y Barri.

Yn hytrach, bydd gwasanaethau Rhymni a Bargoed yn teithio i Caerdydd Canolog ac yna Pen-y-bont ac Ynys y Barri.

Cynghorir y rhai sy'n teithio o Ferthyr neu Aberdâr i Ben-y-bont ar Ogwr, Y Barri ac Ynys y Barri i newid yn Caerdydd Canolog.

Gwasanaethau Ynys y Barri a Phen-y-bont ar Ogwr (Trwy Rhws)

Ar hyn o bryd, mae gwasanaethau Aberdâr yn teithio i Caerdydd Canolog ac yna i'r Barri ac Ynys y Barri. Ar hyn o bryd mae gwasanaethau Merthyr yn teithio i Ben-y-bont ar Ogwr, Y Barri ac Ynys y Barri.

O 02 Mehefin, bydd gwasanaethau Aberdâr a Merthyr yn teithio i Caerdydd Canolog, ond ni fyddant yn teithio ymlaen i Ben-y-bont ar Ogwr, Y Barri nac i Ynys y Barri.

Yn hytrach, bydd gwasanaethau Rhymni a Bargoed yn teithio i Caerdydd Canolog ac yna Pen-y-bont ac Ynys y Barri.

Cynghorir y rhai sy'n teithio o Ferthyr neu Aberdâr i Ben-y-bont ar Ogwr, Y Barri ac Ynys y Barri i newid yn Caerdydd Canolog.

Gwasanaethau Ynys y Barri a Phen-y-bont ar Ogwr (Trwy Rhws)

Ar hyn o bryd, mae gwasanaethau Aberdâr yn teithio i Caerdydd Canolog ac yna i'r Barri ac Ynys y Barri. Ar hyn o bryd mae gwasanaethau Merthyr yn teithio i Ben-y-bont ar Ogwr, Y Barri ac Ynys y Barri.

O 02 Mehefin, bydd gwasanaethau Aberdâr a Merthyr yn teithio i Caerdydd Canolog, ond ni fyddant yn teithio ymlaen i Ben-y-bont ar Ogwr, Y Barri nac i Ynys y Barri.

Yn hytrach, bydd gwasanaethau Rhymni a Bargoed yn teithio i Caerdydd Canolog ac yna Pen-y-bont ac Ynys y Barri.

Cynghorir y rhai sy'n teithio o Ferthyr neu Aberdâr i Ben-y-bont ar Ogwr, Y Barri ac Ynys y Barri i newid yn Caerdydd Canolog.

 

Gwasanaethau Ynys y Barri a Phen-y-bont ar Ogwr (Trwy Rhws)

Ar hyn o bryd, mae gwasanaethau Aberdâr yn teithio i Caerdydd Canolog ac yna i'r Barri ac Ynys y Barri. Ar hyn o bryd mae gwasanaethau Merthyr yn teithio i Ben-y-bont ar Ogwr, Y Barri ac Ynys y Barri.

O 02 Mehefin, bydd gwasanaethau Aberdâr a Merthyr yn teithio i Caerdydd Canolog, ond ni fyddant yn teithio ymlaen i Ben-y-bont ar Ogwr, Y Barri nac i Ynys y Barri.

Yn hytrach, bydd gwasanaethau Rhymni a Bargoed yn teithio i Caerdydd Canolog ac yna Pen-y-bont ac Ynys y Barri.

Cynghorir y rhai sy'n teithio o Ferthyr neu Aberdâr i Ben-y-bont ar Ogwr, Y Barri ac Ynys y Barri i newid yn Caerdydd Canolog.

 

Gwasanaethau Ynys y Barri a Phen-y-bont ar Ogwr (Trwy Rhws)

Ar hyn o bryd, mae gwasanaethau Aberdâr yn teithio i Caerdydd Canolog ac yna i'r Barri ac Ynys y Barri. Ar hyn o bryd mae gwasanaethau Merthyr yn teithio i Ben-y-bont ar Ogwr, Y Barri ac Ynys y Barri.

O 02 Mehefin, bydd gwasanaethau Aberdâr a Merthyr yn teithio i Caerdydd Canolog, ond ni fyddant yn teithio ymlaen i Ben-y-bont ar Ogwr, Y Barri nac i Ynys y Barri.

Yn hytrach, bydd gwasanaethau Rhymni a Bargoed yn teithio i Caerdydd Canolog ac yna Pen-y-bont ac Ynys y Barri.

Cynghorir y rhai sy'n teithio o Ferthyr neu Aberdâr i Ben-y-bont ar Ogwr, Y Barri ac Ynys y Barri i newid yn Caerdydd Canolog.

 

Gwasanaethau Ynys y Barri a Phen-y-bont ar Ogwr (Trwy Rhws)

Ar hyn o bryd, mae gwasanaethau Aberdâr yn teithio i Caerdydd Canolog ac yna i'r Barri ac Ynys y Barri. Ar hyn o bryd mae gwasanaethau Merthyr yn teithio i Ben-y-bont ar Ogwr, Y Barri ac Ynys y Barri.

O 02 Mehefin, bydd gwasanaethau Aberdâr a Merthyr yn teithio i Caerdydd Canolog, ond ni fyddant yn teithio ymlaen i Ben-y-bont ar Ogwr, Y Barri nac i Ynys y Barri.

Yn hytrach, bydd gwasanaethau Rhymni a Bargoed yn teithio i Caerdydd Canolog ac yna Pen-y-bont ac Ynys y Barri.

Cynghorir y rhai sy'n teithio o Ferthyr neu Aberdâr i Ben-y-bont ar Ogwr, Y Barri ac Ynys y Barri i newid yn Caerdydd Canolog.

 

Gan y bydd rhai teithiau ar draws rhwydwaith De-ddwyrain Cymru yn golygu newid yn Heol y Frenhines Caerdydd neu Gaerdydd Canolog, rydym yn cynghori teithwyr sy'n cychwyn eu teithiau yn y gorsafoedd hyn i wirio cyn teithio gan y bydd amseroedd a llwybrau trên yn newid o 02 Mehefin.

Gan y bydd rhai teithiau ar draws rhwydwaith De-ddwyrain Cymru yn golygu newid yn Heol y Frenhines Caerdydd neu Gaerdydd Canolog, rydym yn cynghori teithwyr sy'n cychwyn eu teithiau yn y gorsafoedd hyn i wirio cyn teithio gan y bydd amseroedd a llwybrau trên yn newid o 02 Mehefin.

TrC map Llinellau'r Cymoedd | TfW Valley Lines map

Ceir rhagor o fanylion am y newidiadau i amserlen Mehefin 2024 ar ein tudalen Cwestiynau Cyffredin.

 

Pam ydyn ni’n newid lle bydd ein gwasanaethau yn teithio?

Rydym yn cyflwyno dau fath o drên trydan ar rwydwaith De-ddwyrain Cymru fel rhan o'r Metro:

 1. Trên-tram Stadler Citylink cwbl drydanol.
 2. Trên-tram tri-dull yw'r Stadler FLIRST, all ddefnyddio trydan, batri a disel.

Mae'r trenau tram yn drydanol, yn rhedeg ar linellau sy'n cael eu trydaneiddio'n llwyr gan Linellau Pŵer uwchben a chyda rhannu byr pan fydda nhw’n defnyddio batri.  Bydd y trenau hyn yn rhedeg ar linellau Merthyr, Aberdâr a Threherbert yr holl ffordd i Gaerdydd a Bae Caerdydd ac yn galw yn Radyr ac yn teithio ar hyd Lein y Ddinas.  Mae'r holl lwybrau hyn wedi'u trydaneiddio.

Caiff y trenau tri-dull eu pweru gan drydan, batri a disel.  Mae hyn yn caniatáu iddynt deithio ar linellau sydd wedi'u trydaneiddio a rheini sydd heb. Byddant yn rhedeg ar linellau Rhymni a Coryton, gan ddefnyddio trydan y Cyfarpar Llinellau Uwchben. Yna byddant yn parhau ar eu taith trwy Gaerdydd, gan newid i bŵer disel i barhau i Ynys y Barri, Penarth a Phen-y-bont ar Ogwr gan nad yw'r llinellau hyn yn cael eu trydaneiddio.

Gan mai dim ond ar linellau sydd wedi'u trydaneiddio'n llawn y gall y trenau tram redeg, a gall y trenau tri-dull hyn redeg ar hyd rhannau o'r cledrau sydd wedi cael eu trydaneiddio a rhannau nad ydynt wedi cael eu trydaneiddio, mae'n rhaid i ni newid i lle y mae ein trenau cyfredol yn teithio fel eu bod yn gweddu orau i’r hyn y gall ein trenau newydd ei gyflawni.

 

Beth yw'r prif newidiadau i'r llwybrau?

Gan y bydd dau fath o drên yn teithio ar wahanol rannau o'r rhwydwaith, mae angen i ni newid lle mae rhai o'n llwybrau yn rhedeg ar hyn o bryd.

Dyma'r prif newidiadau i'r llwybrau:

 • Gwasanaethau Aberdâr
  • Bydd y gwasanaethau rhwng Aberdâr a Chaerdydd yn rhedeg yn ôl yr arfer i Radyr ond yna byddant yn teithio i Caerdydd Canolog ar hyd Lein y Ddinas, gan alw yn Danescourt, Y Tyllgoed, Parc Waun-Gron a Pharc Ninian. Ar ôl cyrraedd Caerdydd Canolog, bydd y trên yn parhau ar ei daith i Heol y Frenhines Caerdydd, Cathays a Llandaf, ac ymlaen i Merthyr Tudful.

  • Bydd gwasanaethau Caerdydd i Aberdâr hefyd yn rhedeg drwy Lein y Ddinas, gan deithio o Gaerdydd trwy Cathays, Heol y Frenhines Caerdydd, Caerdydd Canolog, Parc Ninian, Parc Waun-gron, Y Tyllgoed, Danescourt, Radur ac ymlaen i Aberdâr.

 • Gwasanaethau Merthyr Tudful
  • Bydd gwasanaethau Merthyr Tudful yn rhedeg yn ôl yr arfer i Gaerdydd Canolog, drwy Llandaf, Cathays a Heol y Frenhines Caerdydd. Yna byddant yn parhau i deithio i fyny Lein y Ddinas i Radur, gan barhau i Aberdâr.

  • Ni fydd gwasanaethau Merthyr yn parhau i deithio i Ben-y-bont ar Ogwr, y Barri nac Ynys y Barri mwyach. Bydd angen i’r rhai sy’n dymuno teithio i’r cyrchfannau hyn newid yn Heol y Frenhines, Caerdydd neu Gaerdydd Canolog.

 • Gwasanaethau Coryton
  • Bydd gwasanaethau Coryton yn rhedeg i Gaerdydd ac ymlaen i Benarth. Ni fyddant bellach yn teithio mewn cylch i Barc Ninian, Parc Waun-Gron, Y Tyllgoed, Danescourt a Radyr ar hyd Lein y Ddinas.

  • Bydd gorsafoedd Lein y Ddinas yn cael eu gwasanaethu gan y trenau fydd yn teithio ar hyd lein Aberdâr, fel yr amlinellwyd uchod.

 • Gwasanaethau Ynys y Barri
  • Bydd gwasanaethau Aberdâr a Merthyr Tudful yn teithio i Caerdydd Canolog ond ni fyddant yn parhau â’u taith i Ynys y Barri.

  • Yn hytrach, bydd gwasanaethau Rhymni a Bargoed yn teithio i Caerdydd Canolog ac yn parhau i Ynys y Barri.

 • Gwasanaethau Pen-y-bont ar Ogwr (Trwy Fro Morgannwg a'r Rhws)
  • Bydd gwasanaethau Merthyr Tudful yn teithio i Caerdydd Canolog ond ni fyddant yn parhau ar eu taith i Ben-y-bont ar Ogwr.

  • Yn hytrach, bydd gwasanaethau Rhymni yn teithio i Caerdydd Canolog ac yn parhau ar eu taith i Ben-y-bont ar Ogwr.

 • Gwasanaethau Penarth
  • Ni fydd gwasanaethau uniongyrchol ar gael i Benarth o Rymni, Bargoed nac Ystrad Mynach.

  • Yn hytrach, bydd gwasanaethau Penarth yn rhedeg o Gaerffili a Coryton.

 • Gwasanaethau Pontypridd i Fae Caerdydd
  • Rydym yn cyflwyno gwasanaeth uniongyrchol newydd rhwng Pontypridd a Bae Caerdydd, a fydd yn rhedeg pob hanner awr. Bydd y gwasanaeth hwn yn rhedeg yn uniongyrchol i Fae Caerdydd, heb fod angen newid yng ngorsaf Heol y Frenhines Caerdydd.

 

Gellir gweld enghreifftiau o amseroedd teithio ar gyfer pob newid mawr i'n llwybrau ar ein tudalen Cwestiynau Cyffredin.

 

A fydd newidiadau i blatfformau yng Nghaerdydd Heol y Frenhines?

Bydd, byddwn yn newid lle mae rhai o’n gwasanaethau’n gadael yng Nghaerdydd Heol y Frenhines. Mae rhestr o newidiadau platfform i'w gweld isod:

 • Caerdydd Heol y Frenhines - Newidiadau platfform
  •  

   1

   Mae gwasanaethau Bae Caerdydd yn gadael o blatfform 1

   2

   Mae gwasanaethau Bae Caerdydd, Caerdydd Canolog, Aberdâr (trwy Barc Ninian) a Phenarth yn gadael o blatfform 2

   3

   Mae gwasanaethau Caerdydd Canolog, y Barri a Phen-y-bont ar Ogwr (trwy Linell Bro Morgannwg) yn gadael o blatfform 3

   4

   Mae gwasanaethau Coryton, Cathays, Llandaf, Trefforest, Pontypridd, Treherbert a Merthyr Tudful yn gadael o blatfform 4

   5

   Mae gwasanaethau Caerffili, Ystrad Mynach, Bargod a Rhymni yn gadael o blatfform 5

   Gall hyn newid yn ystod cyfnodau o aflonyddwch.

   Gwiriwch cyn i chi deithio hefo ei’n sgriniau gwybodaeth cwsmeriaid neu ar ap TrC.

 

Beth yw'r prif newidiadau i'r amserlen?

Gan newid i ble bydd ein trenau yn teithio, gallwn gynyddu amlder y gwasanaethau ar lawer o'r llinellau ar unwaith, gan y bydd yr amserlen yn fwy effeithlon.

Mae'r holl amseroedd trên o Fehefin 2024 bellach yn fyw ar ein cynllunydd taith.

 • Lein Rhymni
  • Cynyddu amlder o 1 trên yr awr rhwng Bargoed a Rhymni i 2 drên yr awr, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, gyda phob trên arall yn rhedeg heb stop rhwng Bargoed a Rhymni.

  • Trenau amlach rhwng Caerdydd a Chaerffili, gyda threnau yn rhedeg pob 10 munud rhwng 06:30 a 18:30 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.

  • Gwasanaeth amlach gyda'r nos rhwng Caerdydd a Bargoed, gyda threnau yn rhedeg pob 15 munud tan 19:00 yn lle 18:00.

 • Pontypridd i Gaerdydd
  • Cynyddu amlder o 6 trên yr awr i 8 trên yr awr, yn rhedeg rhwng 07:00 a 19:00 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.

  • Bydd pob un o'r 8 trên yr awr yn galw yn Ystâd Trefforest.

  • Wedi'i gynnwys yn yr 8 trên yr awr, bydd gwasanaeth newydd rhwng Pontypridd a Bae Caerdydd a fydd yn rhedeg pob 30 munud o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Bydd y gwasanaeth hwn ar gael yn ogystal â'r gwasanaeth gwennol rhwng Heol y Frenhines Caerdydd a Bae Caerdydd.

 • Bae Caerdydd
  • Wrth i'r gwaith isadeiledd barhau ar reilffordd Bae Caerdydd, bydd angen i ni leihau'r gwasanaeth dros dro o 5 trên yr awr i 4 trên yr awr.

  • Bydd 2 o'r gwasanaethau hyn yn rhedeg yn ôl ac ymlaen o Bontypridd, heb angen newid yng ngorsaf Heol y Frenhines Caerdydd.

 • Aberdâr, Treherbert a Merthyr Tudful
  • Rydym yn cyflwyno mwy o wasanaethau gyda'r nos, lle bydd trenau yn teithio pob 30 munud o Gaerdydd i Aberdâr, Treherbert a Merthyr Tudful tan 20:30 yn hytrach na 19:30.

 

Hoffwch chi wybod mwy?

Mae rhagor o fanylion am y newidiadau i amserlen Mehefin 2024 a beth mae hyn yn ei olygu i chi ar gael ar ein tudalen Cwestiynau Cyffredin.

Mae Llywodraeth Cymru a TrC wedi ymrwymo i raglen uchelgeisiol o welliannau Metro a elwir yn Drawsnewidiad Llinellau Craidd y Cymoedd (CVL). Mae'r prosiect trawsnewid hwn wedi'i ariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.

 

Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop

Mae nifer o brosiectau Metro De Cymru wedi cael eu hariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.